Al-Jazeera الـــجــَـزيــرة

Arabische actualiteiten 3

 

Al-Jazeera  الـــجــَـزيـــرة

 

 Al-Jazeera is een bekende nieuwszender; de naam betekent Het eiland .

De zender is een initiatief van de emir van Qatar en gevestigd in de hoofdstad, Doha.  De naam van de zender lijkt geen toeval. Qatar is een eiland. De zender heeft een eigen, onafhankelijk geluid. Zou er misschien letterlijk en figuurlijk sprake kunnen zijn van een zender als ´eiland´ te midden van andere Arabische zenders?

(schier)eiland

zje-zie-ra

 جــَـزيــرة 

(schier)eilanden

zje-zèè-´i-roe (zje-zejr)

جــَـزائــِرُ 

1. wegebben (van water)2. slachten

zjè-ze-re

جــَـزَر

stam I (basisstam)

eb, laagwater

zjiz-r

جــَـزْر 

1. slachting, bloedbad

2. slagerij

mezj-ze-raa

مــَـجــْـزَرة 

slager

zjez-zèèr

 جــَـزّار 

slachten

zjèz-zè-re

Slager is afgeleid van

جــَـزَّرَ

stam II (intensief, causatief)

 

Vergelijk ook een woord met dezelfde drie radicalen maar met een totaal andere betekenis:

wortel, peen (collectivum)

zje-r

جــَـزَر 

een worteltje, peentje

zje--ra

جــَـزَرة 


N.B. Het hier behandelde woord جــَـزَر  voor wortel, peen niet verwarren met:

1. wortel (wiskunde)

2. wortel (deel van een plant)

3. wortel (van een woord)

4. wortel (oorsprong, herkomst).

zjith-r

جــِـذْر 

brug

zjis-r

جــِـســْـر 

 

De Arabische woorden voor eiland/eilanden komen terug in aardrijkskundige namen

Algerije, Algiers: letterlijk ´de eilanden´

el-zje-zèè-´i-roe (el-zje-zèjr)

الــجــَـزائــِـرُ 

Gezira is het eiland in de Nijl in Cairo

zje-zie-ra

جــَـزيــرة 

Algeciras is een stad in Spanje bij Gibraltar; oorspronkelijk ´het groene eiland´

el-zje-zie-ra-toe   el-chaD-raa-ءoe

 الـجــَـزيـرة  الـخــَـضــْـراء 

Gibraltar is genoemd naar de Omajjaden veroveraar, Tariq bin Ziyad, die met zijn Berbertroepen overstak naar het Iberisch schiereiland

zjè-bel  Taa-riq

Taa-riqoe bin zi-jèèd

جــَـبــَـل  طـارِق 

طـارِقُ بــِـن زيـاد 

Het Arabisch schiereiland

el-zje-zie-ra    el-3a-ra-biej-ja

الـجــَـزيـرة  الـعــَـرَبـيــّـة 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de naam Algiers betrekking heeft op de eilandjes in de baai. De onderstaande Hollandse prent uit de 18de eeuw hangt in een Duits maritiem museum. Op de voorgrond zijn de eilandjes nog duidelijk in de baai te zien. Destijds waren ze door dammen met elkaar en met het vasteland verbonden. Er zijn nog diverse bouwwerken te onderscheiden. De eilandjes waren al in de Romeinse tijd bekend. Bij of na de arabisering is de nederzetting op het vasteland met ‘de eilanden’ aangeduid. Nog weer later heeft men het hele land naar de nederzetting, toen al een stad, genoemd. Heden ten dage zijn de eilandjes opgenomen in het moderne havencomplex.


  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.