El Ahly الأهـْـلـيّ

Arabische actualiteiten 9                                    

El-Ahly  الأهـْـلـيّ

 

De voetbalwedstrijd in Port Said tussen El-Ahly uit Caïro en de thuisclub El-Masry op 1 februari 2012 leidde tot 74 doden en zeer veel gewonden toen supporters van El-Masry het veld opstormden en een groep El-Ahly-fans te lijf gingen. Dit gebeurde na een van de weinige overwinningen van El-Masry op de club uit Caïro.

De politie arresteerde na het drama 47 mensen. In januari 2013 veroordeelde een rechter 21 van hen tot de doodstraf. Na het vonnis braken er in Port Said rellen uit waarbij opnieuw dodelijke slachtoffers vielen. Sindsdien blijven de onlusten aan.

In dit stukje worden de belangrijkste Egyptische voetbalclubs op een rijtje gezet. Het zijn El-Ahly uit Caïro, Zamalek eveneens uit Caïro, El-Ismailiya uit Ismailia, El-Itthed El-Skanderia uit Alexandrië en het in de competitie wat minder belangrijke El-Masry uit Port Said.

De naam van de club El-Ahly is een interessante naam om nader te bekijken.Tegelijkertijd worden in dit stukje namen van de andere Egyptische voetbalclubs en nog enkele termen behandeld. Ze staan in een ingeschatte volgorde van belangrijkheid.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Vijf grote voetbalclubs uit Egypte zijn:

 

N.B. De volledige namen van de clubs laten zich niet goed vertalen; de Arabische woorden zijn woord voor woord vertaald. Excuses voor mogelijk krom Nederlands.

El-Ahly (Caïro) een belangrijke volksclub; een soort ‘Ajax’ van Egypte

el-‘eh-lie

الأهـْـلـيّ 

Volledige naam: De nationale club voor fysieke sport(zie beneden voor de in het Arabisch gebruikte woorden)

an-naa-die  el-‘eh-lie

lir-ri-jaaDa-toe  el-be-die-ja-toe

النادي  الأهليّ   لِلرياضة   البدنيّة 

Zamalek  (Caïro) een rijke club genoemd naar de chique wijk Zamalek op het eiland Gezira in de Nijl

   el-zè-mèè-le-k

الزَمالك 

Volledige naam: Club van Zamelek voor sportspelen

naa-die  az-zè-mèè-le-koe

lil-‘el-3èè-boe  ar-ri-jaaDie-ja

نادي الزمالك لِلألعاب الرياضيّة 

El-Ismailiya genoemd naar de thuisstad aan het Suez Kanaal

el-‘is-mèè-3ie-liej-ja

الإسماعيليّة 

Volledige naam: De club El-Ismailiya sport

an-naa-die  el-‘is-mèè-3ie-lie-ja

ar-ri-jaaDie-ja

النادي الإسماعيليّ الرياضيّ 

El-Ittihed El-Iskanderia oudste Egyptische voetbalclub, opgericht in 1914  el-it-ti-hééd el-‘is-kan-de-rie-ja  الإتـِـحـاد الإسـْـكـَـنـْـدَريّ 
El-Masry (Port Said)

el-maS-rie

المَصريّ 

Volledige naam: De Egyptische club voor sportspelen

an-naa-die   el-maS-ri

lil-‘el-3èè-bi  ar-ri-jaaDie-ja

النادي المِصريّ لِلألعابِ الرياضيّة 

 

Het grondwoord in de naam El-Ahly komt terug in de begroeting  أهلاً  وسهلاً

(´eh-lan wa-seh-lan). Het betekent:´dat het je familie goed gaat´.

Kernwoord is hier أهْل .

1. familie, volk (zn)

2. geschikt (bn)

‘eh-l

أهْل 

De intentie van de begroeting luidt:´voel je bij ons op je gemak alsof je bij de familie hoort´

´eh-lan wa-seh-lan

أهلاً  وسهلاً 

gemakkelijk – moeilijk (als tegenstellingen)

sah-l   –   Sa3-b

سَهْل – صَعْب 

wetenschappers

‘eh-loe  el-3il-m

أهْلُ  العِلْمِ 

Mensen van het boek (joden en christenen)

‘eh-loe  el-ki-tèè-b

أهْلُ  الكِتابِ 

Orthodoxe aanhangers van de Sunna

‘eh-loe  as-soen-na

أهْلُ  السنّة 

1. trouwen

2. bewoond worden/zijn

‘e-ha-la

أَهَلَ

Stam I (grondstam)

bewoond, bevolkt

´e-hi-l

آهِل 

1. nationaal, binnenlands, inheems

2. tam (zoals gedomesticeerde dieren, dieren die bij de familie behoren)

3. privé (bij de familie behorend)

‘eh-lie-je

أهْليّ 

kwalificatie, competentie,    bekwaam zijn

‘eh-liej-ja

أهليّة 

bewoond

me’-hoe-l

مَأهول 

1. bekwamen (door scholing geschikt maken)

2. huwen

tè-‘ah-ha-la

تَأَهـَّلَ

Stam VI (handeling met elkaar)(afgeleid van stam II: verheviging/laten doen)

1. het geschikt maken

2. socialisatie

3. revalidatie

tè-‘a-hie-l

تَأَهـيلَ 

gehuwd

moe-te-‘eh-hi-l

مُتَأَهـِّلَ 

Andere woorden:

club (ev / mv)

naa-din

‘an-diej-ja – nè-wèè-din

نادٍ  –  أنْدية \ نَوادٍ 

spel  (ev / mv)

-3è-b – ‘a-lè-3èè-b

لعَب –  ألعاب 

fysiek, lichamelijk

be-de-nie

بَدَنيّ 

sport

ri-jaa-Da

رِياضة 

sportclub

naa-din   ri-jaa-Die

نادٍ  رِياضيّ 

voetballen

-3i-ba  koe-ri-ja-ti el--di-m

لَعِبَ  كُرةِ  القدِم

Stam I (grondstam)

voetbalspeler

lèè-3i-boe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

لاعِب  كُرةِ  القدِم 

voetbalteam

fa-rie-qoe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

فَريق  كُرةِ  القدِم 

voetbalwedstrijd

moe-baa-raa-toe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

مُباراة  كُرةِ  القدِم 

voetbalstadion

‘is-tèè-doe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

 إسْتاد is een leenwoord; een verarabisering van ‘stadion’

إسْتاد  كُرةِ  القدِم 

scheidsrechter

7e-ke-m

حَكْم 

voetbalsupporter

moe-sjèzj-zji-3oe   koe-ri-ja-ti

el--di-m

مُشَجــِّع  كُرةِ  القدِم 

aanmoedigen

sjèzj-zje-3a

شـَـجـََّعَ

Stam II (intensiefvorm)

moedig zijn, dapper zijn

sjè-zjoe-3a

شـَـجـُـعَ

Stam I (grondstam)

moed, dapperheid

sjè-zjèè-3a

شَجاعة 

moedig, dapper

sjoe-zjèè-3

شُجاع 

 

Enkele aardrijkskundige namen:

Caïro

el-qaa-hi-ra

  القْاهِرة 

Zamalek

   el-zè-mèè-le-k

الزَمالك 

Gezira

zje-zie-ra

  جَزيرة 

Port Said

boer  sa3-jied

بور سَعيد 

El-Ismailiya

el-‘is-mèè-3ie-lie-ja

الإسماعيليّة 

Alexandrië

el-‘is-kan-de-rie-ja

الإسْكَنْدَريّة 

Suezkanaal

qa-naa-toe  as-soe-wa-ies

قَناةُ السُوَيْسِ 

 

Tot slot twee zinnetjes voor fijnproevers:

أرْبعةٌ  وسَبْعونَ  قتيلاً  في  إسْتادِ  بعْد  مُباراةِ  كُرةِ  القدِم  في  بور سعيد 

Vierenzeventig slachtoffers in het stadion na de voetbalwedstrijd in Port Saïd.

لَقِيَ  حَتْفَهُ  أرْبعةٌ  وسَبْعونَ  مُشَجعاً  كُرةِ  القدِم 

Vierenzeventig supporters vonden de dood.

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.