Ansar ud-Din أنـــْــصـــَــارُ الـــدِّيـــن

 Arabische actualiteiten 8                                    

Ansar ud-Din أنـْـصـارُ الـدِّيـن

 

In de tweede helft van 2012 werd de beweging Ansar ud-Din regelmatig in de pers genoemd. (De naam wordt in de kranten verschillende gespeld). Het is een radicale islamitische groepering die een belangrijk aandeel had in de verovering van Noord-Mali.

De betekenis van de naam is pas na wat puzzelen te achterhalen. ‘Din’ kan gemakkelijk geassocieerd worden met godsdienst of geloof.

Ansar is lastiger. De wortel ن ص ر  helpt echter verder. Op dezelfde wortel gaat ook al-Noesra terug. Het is een islamitische strijdgroep die meevecht met het Syrisch verzet.

Is de wortel ن ص ر  eenmaal ontdekt dan worden ook de betekenissen van een aantal eigennamen duidelijk.

De meesten kennen nog wel de naam van de eerste president van het onafhankelijke Egypte, Nasser. Nasr is een naam die er op lijkt. Denk aan Ramsey Nasr, acteur, schrijver en  vier jaar lang tot eind januari 2013 dichter des vaderlands.

In samenstellingen komt de naam Nasr ook terug. Bijvoorbeeld in voornaam van Nasrdin Dchar.

Deze acteur verwierf bekendheid door zijn rol in de film Rabat. Voor deze rol kreeg hij in 2011   een Gouden Kalf op het Utrechts filmfestival.

En verder in Nasralla, de naam van de voorman van de Libanese Hezbolla.

Ook is interessant of de plaatsnaam Nazareth met deze wortel in verband te brengen is. Veel wijst erop dat een Arabische naam voor ‘christenen’, die hoofdzakelijk in religieuze context  gebruikt wordt, afgeleid is van deze plaatsnaam.

 

 

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 

Eerst de wortel ن ص ر  met enkele bijbehorende afleidingen:

 1. helpen om te overwinnen (in religieuze zin)
 2. verlossen

na-Sa-ra

نــَـصــَـرَ

Stam I

(grondstam)

helper (degene die steun geeft aan het bereiken van de overwinning)

naa-Si-r

نــاصــِـر 

helpers

‘an-Saa-r

أنــْـصــار 

 (een van de meervouden)

helpers van het geloof (ook wel ´beschermers van het geloof’)

‘an-Saa-roe   ad-die-n

أنــْـصــارُ الــدِّيــنِ 

het verlenen van steun aan het bereiken van de overwinning

naS-r

نــَـصــْـر 

Jabhat al-Noesra (radicale groepering die onderdeel uitmaakt van de Syrische Nationale Coalitie)

zjab-ha-toe  an-noeS-ra

جـــَبـــْهـــَة ُ الــنـــُّصـــْرةِ

  front, voorhoofd

zjab-ha

جــَـبــْـهــَـة 

hulp, ondersteuning, bijstand

noeS-ra

نــُـصــْـرة 

 

      أنـْـصـار  is een religieus-historische term. Hij gaat terug op de ‘helpers’ die Mohammed in de stad Medina toelieten en waarna hij zijn sprong terug naar Mekka kon maken.

 

 

De voornaam Nasser betekent dus ‘helper’.

De naam van de eerste president van Egypte voluit in het Arabisch is:

Gamel Abd el-Nasser (Wikipedia)

zje-mèè-loe

  3ab-doen-naa-Si-r

جـَـمـالُ عـَـبـْـدُ الـنـاصـِـرِ 

جـَـمـال betekent ´schoonheid´.

…عـَـبـْـد ال vraagt om nadere toelichting. Er volgt steeds een van de 99 namen van Allah. In dit geval Allah als ´helper´.

Enkele andere vormen zijn Abdellatif, Abdelaziz, Abdelkader, Abdelghani, Abdelhakim, Abdelfattah. Ook de verkorte vorm Abdel of Abdoel wordt gebruikt. Het is een mooi onderwerp voor een volgende keer.

 

´Nasr´ in de namen van Ramsey Nasr, Nasrdin Dchar en Nasralla gaat vermoedelijk terug op de betekenis ´hulp´ of ´overwinning´. De laatste twee worden nog nader toegelicht.

zegen, overwinning, triomf

naS-r

نـَـصـْـر 

Nasrdin (´nasr Din´)betekenis: overwinning met steun van het geloof (de godsdienst)

naS-roed-dien

نـَـصـْـرُ الـدِّيـنِ 

Nasralla (´nasr Allah´)betekenis: overwinning met steun van Allah

naS-roel-lah

نـَـصـْـرُ الـلـهِ 

 

Nazareth, het stadje waar Jezus opgroeide, heet in het Arabisch  الـنـَّـصـِـرَة .

   Ook deze plaatsnaam bevat zo op het oog de wortel  ن ص ر .

Over de oorsprong van de naam is niets met zekerheid te zeggen. Er zijn een aantal theorieën. Mogelijk gaat het terug op het Akkadisch, misschien op het Aramees. De naam wordt niet genoemd in het Oude Testament van de Bijbel. De plaats zal zeker wel bestaan hebben, maar was kennelijk onbelangrijk. Hij komt wel voor in het Nieuwe Testament, maar dan in het Grieks. Deze taal was in die tijd gangbaar naast een andere algemeen gebruikte taal, het Aramees.

Jezus wordt wel de ´Nazarener´ genoemd, ook wel de man uit Nazareth. Het is aannemelijk dat bij de Arabisering in de 8e eeuw de toenmalige naam Nazareth veranderd is in  الـنـَّـصـِـرَة .  Christenen zijn in het Arabisch vermoedelijk نـَـصـْـرانـيّ genoemd als navolgers van de ‘Nazarener’. Zo worden ze dan ook in de Koran genoemd.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments are closed.