Welkom

   

Op Arabisch.nu vindt u (achtergrond) informatie voor (aanstaande) studenten Arabische taal en cultuur en tevens informatie over cursus, les en studeren. Wij nodigen u met plezier uit om de site te verkennen! U kunt bijvoorbeeld woorden kiezen om woorden in de Nederlandse taal van Arabische afkomst te zien. Heeft u interesse in Arabische cursus, kijk dan voor meer informatie hier.

مـعـهــد الـعـربـيـة الآن: مَـعــهــد مُـتـَخـصـص فـي نـَشـْر وشَـرْح الـلـغـة الـعـربـيـة وتـدريـسـها. يَـعـْرضُ خـَدَمـات مُـخْـتـلـفـة مـَجّـانـيّـة لإجـادة الـلـغـة الـعـربـيـة لإسـتـخـدامـها فـي شـتـّى مـجـالات الـحـيـاة وذلـك وفـق مـنـهـج عـلـمـّي مـدروس. يـتـلـخـّص هـذا الـمـنـهـج فـي تـعـلـيـم الـحـروف وطـريـقـة كـتـابـتـهـا ثـم الـكـلـمـات والـجـُمـل والـمـُحـادثـة. كـمـا يـهـتـم الـمـعــهــد بـتـعـْريـف نـاطِـقـي الـهـولـنـديـة بـالـدول والـثـقـافـة الـعـربـيـة بـِمـوجَـب مُـقـتـضـيـات الـعـصـر ……

Antre

De Arabische taal is een communicatiemiddel voor bijna 420 miljoen mensen in 26 landen van Marokko tot Irak, van Syrië tot Somalië, ofwel het gehele Midden-Oosten. Arabisch is de vijfde wereldtaal. Het modern standaard Arabisch wordt u op didactische en praktische wijze geleerd d.m.v. lezen, schrijven en spreken. Hierdoor krijgt u ook inzicht in de belangrijkste kenmerken van de grammatica. Met modern standaard Arabisch kunt u zich verstaanbaar maken in alle Arabisch sprekende landen. Tijdens de lessen zal ook worden gesproken over diverse aspecten van de Arabische cultuur en verschillen met de Nederlandse cultuur.

Het nieuwe studieprogramma 2021/ 2022 is gereed


Bijzondere berichten

Nieuwsartikelen over Arabische landen

 


 


 


 


 


 


 


 


 
     

Snel naar het archief van: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.