Welkom

 

   

Op Arabisch.nu vindt u (achtergrond) informatie voor (aanstaande) studenten Arabische taal en cultuur en tevens informatie over cursus, les en studeren. Wij nodigen u met plezier uit om de site te verkennen! U kunt bijvoorbeeld woorden kiezen om woorden in de Nederlandse taal van Arabische afkomst te zien. Heeft u interesse in Arabische cursus, kijk dan voor meer informatie hier.

مـعـهــد الـعـربـيـة الآن: مَـعــهــد مُـتـَخـصـص فـي نـَشـْر وشَـرْح الـلـغـة الـعـربـيـة وتـدريـسـها. يَـعـْرضُ خـَدَمـات مُـخْـتـلـفـة مـَجّـانـيّـة لإجـادة الـلـغـة الـعـربـيـة لإسـتـخـدامـها فـي شـتـّى مـجـالات الـحـيـاة وذلـك وفـق مـنـهـج عـلـمـّي مـدروس. يـتـلـخـّص هـذا الـمـنـهـج فـي تـعـلـيـم الـحـروف وطـريـقـة كـتـابـتـهـا ثـم الـكـلـمـات والـجـُمـل والـمـُحـادثـة. كـمـا يـهـتـم الـمـعــهــد بـتـعـْريـف نـاطِـقـي الـهـولـنـديـة بـالـدول والـثـقـافـة الـعـربـيـة بـِمـوجَـب مُـقـتـضـيـات الـعـصـر ……

Antre

De Arabische taal is een communicatiemiddel voor bijna 460 miljoen mensen in 27 landen van Marokko tot Irak, van Syrië tot Somalië, ofwel het gehele Midden-Oosten. Arabisch is de vijfde wereldtaal. Het modern standaard Arabisch wordt u op didactische en praktische wijze geleerd d.m.v. lezen, schrijven en spreken. Hierdoor krijgt u ook inzicht in de belangrijkste kenmerken van de grammatica. Met modern standaard Arabisch kunt u zich verstaanbaar maken in alle Arabischsprekende landen. Tijdens de lessen zal ook worden gesproken over diverse aspecten van de Arabische cultuur en verschillen met de Nederlandse cultuur.

Het nieuwe studieprogramma van het voorjaar 2024 is gereed


Bijzondere berichten

Nieuwsartikelen over Arabische landen

 

 


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     


 
     

 

Snel naar het archief van: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021, 2022, of recent 2023

   

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.