Actualiteiten

Arabische actualiteiten in de Nederlandse media

Aanleiding

In de Nederlandse media worden veel Arabische begrippen en namen gebruikt. Veel zijn weliswaar bekend. De vraag is echter hoe ze in de oorspronkelijke taal geschreven worden en vaak ook wat de betekenis precies is. Een kenmerk van het Arabisch als semitische taal is dat de woorden die we tegenkomen zo goed als altijd een afleiding zijn van een wortel, een grondwoord. Het is daarom interessant om ze te herleiden tot hun basisvorm, andere afleidingen ernaast te plaatsen en soms thematisch verwante woorden erbij te betrekken.

Bekende woorden zijn bijvoorbeeld Tahrir-plein, Al-Jazeera, nikaab, salafist. De betekenis binnen de context van het nieuws is wel duidelijk. De ‘taalkundige’ betekenis is lang niet altijd duidelijk. Ze zijn een ´goudmijntje´ om de kennis van de Arabische woordenschat uit te breiden en te verdiepen.

Een niet te onderschatten voordeel is dat deze woorden (meestal) niet meer gememoriseerd hoeven te worden en dat daardoor de afleidingen gemakkelijk beklijven.

In deze rubriek zal met een zekere regelmaat een woord uit de actualiteit ´behandeld´ worden.

Werkwijze

Bij de ‘behandeling’ van een woord, term of naam wordt de verbale uitleg kort gehouden. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van een schema met drie kolommen.

Werkwoordstammen waarvan het betreffende woord is afgeleid worden in een klein kadertje binnen een kolom geplaatst, evenals specifieke aanvullende informatie.

De middelste kolom geeft zoveel mogelijk de werkelijke uitspraak weer. Deze fonetische weergave wordt voor de herkenbaarheid en toegankelijkheid weergegeven met de ons bekende latijnse letters.  In enkele gevallen zijn er aanpassingen:

* de ‘hamza op een stoeltje’ ( أ ) => het accentteken ´ met bijbehorende klinker

* de ‘hamza op de regel’  =>  het Arabische hamzateken ء

* de ´haa´ ( ح )  =>  een 7

* de ´ain´ ( ع )  =>  een 3

* de ´ġain´ ( غ ) =>  de  ġ

* emfatische letters _ een latijnse hoofdletter.

De woorden worden in klankgroepen weergegeven en waar nodig wordt een beklemtoonde klankgroep onderstreept. Meer informatie is onder deze knop uitspraak te vinden.

Voor losse woorden wordt de pausale uitspraak gehanteerd. Bij woordcombinaties of zinnetjes wordt ook de verbuigingsuitgang weergegeven. Deze woordcombinaties kunnen grammaticale vragen oproepen. Stel deze in een van de cursussen van de heer Khaled of plaats ze via de knop “Whiteboard” elders op deze site.

 

 

Actualiteiten

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.