FAQ

Hoe de lessen er ongeveer uitzien?

Hoe kan ik de juiste cursus of lessen Arabisch kiezen, als er sprake is van bijzondere omstandigheden?

Hoe kan ik instromen met enige kennis van de Arabische taal?

 

Is het moeilijk om Arabisch te leren?

Is Modern Standaard Arabisch vergelijkbaar met het Arabisch van Egypte of Marokko?

 

Kan ik een nieuwszender als bijvoorbeeld Al-Jazeera volgen, als ik een of enkele cursussen Arabisch heb gevolgd?

 

Kunnen lessen ingehaald worden?

 

Waarom zou ik Arabisch leren?

Wat leer ik in het eerste jaar?

Welk Arabisch kan ik het beste leren?


 

Hoe de lessen er ongeveer uitzien?

In het algemeen wordt voor alle groepen aan het begin van de les door antwoorden op de vragen van de studenten de vorige les samengevat. Het huiswerk wordt nagekeken en besproken. Vervolgens wordt de nieuwe lesstof geïntroduceerd. De vier vaardigheden: schrijven, lezen, spreken en converseren worden beoefend op het niveau van de groep.
Voor de beginners wordt er in de loop van de tijd naar gestreefd een belangrijk deel van de les aan conversatie te besteden. In de vervolgniveaus voor het spreken met elkaar.

 

Hoe kan ik de juiste cursus of lessen Arabisch kiezen, als er sprake is van bijzondere omstandigheden?

Uw bijzondere omstandigheden kunnen heel verschillend zijn: bijvoorbeeld, u bent nog heel jong en u zit nog op school; u weet van uzelf dat u een taal heel snel leert; u heeft heel onregelmatige werktijden waardoor het moeilijk is de geplande lessen te volgen; er zijn in uw directe omgeving wel of juist geen Arabisch sprekenden en dergelijke.
De beginsituatie kan ook heel verschillend zijn: u beheerst al in een bepaalde mate een vorm van Arabisch als omgangstaal; u kunt al in een redelijke mate de taal lezen of u heeft al op een andere manier bepaalde voorkennis.
Voor al deze en soortgelijke gevallen is er langs deze weg geen eenduidig advies te geven.
Het beste is de procedure te volgen die beschreven is bij de vraag: Hoe kan ik instromen met enige kennis van de Arabische taal?

 

Hoe kan ik instromen met enige kennis van de Arabische taal?

De normale procedure is dat u de open dag bezoekt. De docent maakt met u kennis in de vorm van een intake. Deze bestaat uit een toets van 90 minuten, daarna volgt een gesprek van 5 minuten. De toets wordt samen met de toekomstige cursist gecorrigeerd en de fouten worden besproken. Op basis hiervan krijgt u advies in welke niveau u het beste kunt instromen.
De intake-procedure kost €20,-.

 

Is het moeilijk om Arabisch te leren?

Arabisch is als vreemde taal makkelijk of minder makkelijk te leren afhankelijk van de beginsituatie van de cursist. Zonder enige voorkennis kost het leren de meeste tijd, omdat er geen of nauwelijks houvast is aan iets wat al bekend is. De taalregels zijn grotendeels anders dan die van de ons bekende talen, maar ze zijn absoluut niet zo moeilijk dat ze niet te leren zijn. Het is eigenlijk wel een voordeel dat het Arabisch een regel-gestuurde taal is. Ze is daardoor heel logisch en dat levert later ook weer veel voordeel op.
Het eerste leren lezen valt met voldoende oefening best mee. Vooral ook omdat Arabisch een fonetisch geschreven taal is. Schrijven valt helemaal mee. Zodra het alfabet bekend is, is het heel makkelijk allerlei woorden in het Arabisch schrift te schrijven. Voor iedere klank is er een letter. Het memoriseren van woorden kost zeker in het begin veel tijd. Later valt dat wel weer mee vanwege de logische manier van woordvorming.
Ook het vlot leren lezen vergt veel oefening. Bedoeld wordt het direct in een oogopslag herkennen van woorden.
Het leren van Arabisch kan om veel verschillende redenen voldoening geven. Eén ervan is de verrassende ervaring dat je gewoon kunt lezen wat er eerst als een soort ontoegankelijk geheimschrift uitzag.

 

Is Modern Standaard Arabisch vergelijkbaar met het Arabisch van Egypte of Marokko?

Het MSA is in het hele Arabische cultuurgebied en op het vlak van religie de norm. Het is bovendien de grondslag van alle Arabische dialecten. Dat betekent dat het overal op officiële niveaus, inclusief het onderwijs, actief gebruikt wordt en zeker passief overal begrepen wordt. Het MSA biedt dus toegang tot de gehele Arabische wereld.
Dialecten wijken af met betrekking tot uitspraak, uitdrukkingen en zegswijzen en in beperkte mate ook tot woordenschat. De overlap van MSA en een dialect varieert van regio tot regio. Ze wordt geschat op ongeveer 80%.

 

Kan ik een nieuwszender als bijvoorbeeld Al-Jazeera volgen, als ik een of enkele cursussen Arabisch heb gevolgd?

De diverse cursussen en lessen leggen een basis voor de taalbeheersing. Het betreft basale conversatiethema’s, een basiswoordenschat en een vrij gedegen kennis van de taalregels. Taalregels zijn belangrijk omdat het Arabisch een sterk grammatica-georiënteerde taal is.
Op nieuwszenders wordt de taal echter in zijn volle breedte gebruikt. Er hoeft alleen maar gedacht te worden aan de grote verscheidenheid aan inhoudelijke thema’s die aan bod komt, wat een grote woordenschat vereist. Verder wordt er een hoog spreektempo gehanteerd. Ook moet niet vergeten worden dat mensen die met de taal zijn opgegroeid niet zozeer losse woorden uitspreken, maar zich in reeksen van woorden en zinnen uitdrukken. Afzonderlijke woorden worden dan vaak minder duidelijk uitgesproken. Betekenissen worden veel meer overgedragen door groepen woorden, door woorden die veel in combinatie met elkaar gebruikt worden en door accenten binnen een zin en door zinsmelodie.

Conclusie: de cursussen van Arabisch.nu vormen een noodzakelijk opstapje. Daarna komt de uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De invulling daarvan kan voor iedereen anders zijn.
Aanvullende cursussen in bijvoorbeeld een Arabisch land of intensieve omgang met Arabisch sprekenden zijn zeker nodig, voordat een zender als Al-Jazeera te volgen is.

 

Kunnen lessen ingehaald worden?

De docent geeft op meerdere locaties dezelfde cursussen. Dit geeft de cursist die door omstandigheden een les moet missen de mogelijkheid om in goed overleg met de docent de les op een andere plaats te volgen.

 

Waarom zou ik Arabisch leren?

“Een nieuwe taal leren, is een nieuwe wereld ontdekken”
Arabisch is een van de meest gesproken talen en wordt dus steeds belangrijker in de privé- en zakelijke sfeer. Arabisch wordt wereldwijd steeds populairder en wordt door mensen in verschillende landen gesproken.

 • Arabisch is een wereldtaal. Zo’n 460 miljoen mensen spreken deze taal. In het hele Midden-Oosten, wordt in 27 landen Arabisch gesproken. Van Irak tot Marokko en van Syrië tot Somalië.
 • De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd sinds 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch is de zesde taal van de VN naast Engels, Frans, Spaans, Russisch en Chinees.
 • Iemand die Modern Standaard Arabisch spreekt kan zich verstaanbaar maken tegenover Arabisch-sprekenden overal ter wereld. Als mensen, in dit tijdperk van globalisatie, in hun beroep te maken krijgen met internationaal werkverkeer is de kennis van deze taal belangrijk.
 • De van oorsprong allochtone Nederlanders willen ook in het Arabisch kunnen communiceren met hun Arabische familieleden, kennissen, collega’s en/of vrienden.
 • Kennis van de Arabische taal kan aanvullend of ondersteunend zijn voor een HBO of universitaire studie (management, toerisme, handel, economie, etc.)
 • Mensen die hun kennis willen verdiepen van de rijke Arabische cultuur of van de Koran kunnen dat mede bereiken door Arabisch te studeren.

 

Wat leer ik in het eerste jaar?

In het eerste jaar leert u lezen, schrijven, spreken en enige grammatica.
Uw woordenschat bestaat na het eerste jaar uit ca. 450 woorden.

 

Welk Arabisch kan ik het beste leren?

Het is raadzaam eerst Modern Standaard Arabisch te leren.
Het is relatief makkelijk daarna een lokaal dialect van een bepaald land te leren.

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.