Salafisten ســَـلــَـفــِـيــُّـون

Arabische actualiteiten 2

 

Salafisten      سـَـلـَـفـِــيـُّـون

 

De term salafisten is veel in het nieuws. Het is een orthodoxe stroming in de islam. Vertegenwoordigers van deze richting koesteren ook politieke ambities. Aanleiding genoeg om het woord eens nader onder de loep te nemen.

salafist

sè-lè-fie

سَــلـَـفـِـيّ

salafisme

sè-lè-fie-jah

سـَـلـَـفـِـيـّـة

De woorden gaan terug op de wortel  س ل ف

voorbij zijn in de tijd

sè-lè-fè

سـَـلـَـفَ

Stam I (grondstam)

voorvader, voorgeslacht

sè-lè-f

سـَـلـَـف

Partij van het licht (salafistische  politieke partij)

7iz-boe  an-noeoe-r

حِــزْبُ  الـنـُـورِ

n van de werkwoorden voor lenen van geld gaat ook terug op de wortel  س ل ف

(uit)lenen van geld

sèl-lè-fè

سـَـلـَّـفَ

Stam II (doen gebeuren)

De bank leende mij geld.

sèl-lè-fè-nie  el-ban-koe

noe-qoeoe-da

سـَـلـّـفـَـنـي الـبـَـنـْـكُ  نـُـقـوداً

lenen van geld

is-te--fè

اِسـْـتـلـَـفَ

Stam X (doen gebeuren en

terugwerken op het onderwerp)

Ik leende geld van mijn vriend.

is-te-lèf-toe  noe-qoeoe-dan  min Sa-die-qie

اِسـْـتــَـلــَـفـْـتُ نـُـقـوداً مـِـنْ صـَـديـقـي

N.B. 1. Voor het lenen van geld wordt ook het werkwoord اِقــْــتـــَـرَضَ  (iq-te-ra-Da) gebruikt.
N.B. 2. Voor het lenen van goederen (in bruikleen geven) wordt het werkwoord gebruikt dat in het woordenboek te vinden is als عــور.
Uitgesproken als 3è-wà-ra. Afleidingen zijn: lenen aan أعـار en lenen van اِسـْـتــَـعـارَ مـِـنْ . Respectievelijk: ‘a-3aa-ra en is-tè-3aa-ra min.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.