Arabische wereld verkennen

Snel naar: , Leiderdorp nieuw 2015

of terug naar de: Cursussen

De Arabische Wereld verkennen

 

Veel mensen komen dagelijks in aanraking met de Arabische wereld en haar cultuur. Dat kan zijn door o.a. hun werk, het nieuws of direct contact met mensen uit het Midden-Oosten. Verschillen en mogelijke overeenkomsten met de cultuur van de westerse wereld springen snel in het oog.

Als u geïnteresseerd bent in de Arabische wereld, kunt u daar in deze cursus meer over te weten komen. Daarnaast is deze cursus ook geschikt als u van plan bent als toerist of voor zaken naar het Midden-Oosten te reizen, maar ook als u zonder reisplannen belangstelling hebt voor de diverse aspecten van deze landen en de bevolking.

De Arabische cultuur omvat 27 landen en 350 miljoen mensen. Deze cursus geeft een breed inzicht in de achtergronden van de gewoonten, normen en waarden die ook binnen deze cultuur sterk kunnen verschillen.
De volgende thema’s komen aan bod: Arabische landen, cultuur, geschiedenis, taal, media, wijsheden en kunstuitingen zoals muziek, kalligrafie, literatuur en film. Verder de islam in de geschiedenis en in de huidige tijd, de Koran, de positie van de vrouw, islam en economie, islam en andere godsdiensten zoals het christendom.

Binnen deze thema’s worden actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen besproken, zoals hoop en teleurstelling bij de Arabische lente, de rol van de Moslimbroederschap, de plek van het wahabisme en het opkomend salafisme, spanningen tussen soennieten en shiïeten en de relaties met het westen in het verleden en heden.

Per avond worden één of meerdere onderwerpen besproken. Aansluitend aan het onderwerp wordt tijd besteed aan vragen, antwoorden en discussie. Tijdens de cursus kunnen deelnemers zelf ook andere gerelateerde onderwerpen ter bespreking aandragen.

Passend studiemateriaal wordt door de docent verstrekt, kosten  €19,95  aan de docent te voldoen.


Leiderdorp

Plaats : De Sterrentuin, Van Diepeningenlan 110
Cursuscode : E40a
Aanvangsdatum : 16 september 2015
Lestijd : 20:30 – 22:00
Duur : 6 lessen
Details : Volksuniversiteit Leiderdorp

 

Plaats : De Sterrentuin, Van Diepeningenlan 110
Cursuscode : E40b
Aanvangsdatum : 20 januarie 2016
Lestijd : 20:30 – 22:00
Duur : 6 lessen
Details : Volksuniversiteit Leiderdorp

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.