Archive for Actualiteiten

Sharia شــَـرِيــعــَـة

Arabische actualiteiten 14

 

Sharia شَريعة

 

Sharia, naam van de islamitische wetgeving, is een bekend begrip. De term wordt in de media veel genoemd.
De vraag wordt hier gesteld wat het woord betekent en op welke wortel het is terug te voeren. Daarnaast komen woorden naar voren die binnen deze context zinvol zijn.

 

Nederlands uitspraak Arabisch

Het Arabische woord sharia gaat terug op de wortel: ش ر ع

1. beginnen, aanvangen*
2. uitvaardigen, verordonneren
sjè-ra-3a

شَرَع

Stam I (basisvorm)

islamitische wetgeving** sjè-rie-e

شَريعة

wettig, legitiem sjèr-3ie-e شَرْعيّ
onrechtmatig, illegaal lèè-sjèr-3ie-ja لاشَرْعيّة
wetgever sjèè-ri-3 شارِع
1. concept, plan, project
2. legaal, legitiem, rechtmatig
maasj-roe-3 مَشْروع

Nog enkele woorden met de wortel ش ر ع :

straat (gebaande weg) sjèè-ri-3 شارِع
zeil sji-raa-3 شِراع
zeilboot mar-ka-boen sji-raa-3ie-joen مَرْكَبٌ شِراعيّ
zweefvliegtuig Taa-‘ie ratoen sji-raa-3ie-ja-toen طائرةٌ شِراعيّةٌ

 

De overeenkomst in betekenis tussen deze woorden en het werkwoord ش رع zou gezocht kunnen worden in het betekenisaspect verordonneren en dan concreter iets dat de richting bepaalt.
Deze betekenis zou dan ook ten grondslag liggen aan het woord sharia, de naam van de islamitische wetgeving, die bepalend of richting bepalend is voor het gedrag van moslims.

 

Nog twee synoniemen:

* beginnen bè-dè-‘e بَدَأ
** wet (in een beperkte zin, zoals een door de overheid uitgevaardigde wet) qaa-noen-n قانون

 


Het woord canon is ook in de westerse talen, waaronder het Nederlands, bekend. Het is via het Latijn uit het Grieks overgeleverd en betekent regel, richtsnoer, maatstaf. Er is mogelijk verwantschap met kanna, wat riet betekent. Zie voor de etymologie hiervan een van de vorige afleveringen in deze reeks getiteld Suezkanaal.

 

 

Comments off

Nida نـِــداء

Arabische actualiteiten 13

 

Nida نـِــداء

 

Bij de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezing, 19 maart 2014, deed de lokale islamitische partij Nida mee. Ze won twee zetels. Nieuwsgierig wat de naam Nida betekent? Het is het Arabische woord voor oproep, appèl. Niet zo’n gekke naam. Denk bijvoorbeeld aan het naam van de landelijke politieke partij het Christen-Democratisch Appèl (CDA).De wortel van het hier bedoelde Arabische woord leidt ook nog tot een aantal andere, interessante woorden die een praktisch en zakelijk nut hebben.

 

Nederlands uitspraak Arabisch

Het Arabische woord voor oproep, appèl gaat terug op de wortel:      ن د و

het zwakke werkwoord نـَـدَا  wordt ermee gevormd.

oproepen nè-dèè

نـَــدَا

Stam I (basisvorm)

roepen, uitroepen tot nèè-dè

نــادى

Stam VI (doelgerichtheid)

oproep, appèl ni-dèè-ء نـِـداء
Nadia (betekenis: degene die oproept) nèè-die-ja نــاديــة
club, vereniging nèè-din  نــادٍ
sportclub* nèè-din  ri-jèè-Die-je نــادٍ  ريــاضــيّ
symposium nèd-wa نـَــدْوَة
symposium, forum, ontmoetingsplaats moen-te-dan مـُــنـْــتـَــدًى
(stads)omroeper moe-nèè-die مـُــنـَــادي
elkaar roepen tè-nèè-dè

تـَــنـَــادى

Stam VI (reflexief)

bijeenkomen in-tè-dè

انـْــتـَــدى

Stam VIII (ook reflexief)

 

* zie de eerdere uitwerking van el-ahly; hier worden de volledige namen van Egyptische voetbalclubs genoemd; in deze namen komt vaak het Arabisch woord voor club,  نــادٍ  voor.

 

Let op: de hier uitgewerkte woorden niet verwarren

met het Arabische woord voor nat نـَــدِيّ  nè-die-je

 

Comments off

Ansar Beit el-Meqdis أنــْـصــَـارُ بــَـيــْـتُ الــْـمــَـقــْـدِس

Arabische actualiteiten 12                                

 

Ansar Beit el-Meqdis  أنــْـصــَـارُ بــَـيــْـتُ الــْـمــَـقــْـدِس 

 

De groepering Ansar Beit el-Meqdis kwam recentelijk weer een aantal keren in het nieuws. Eerder waren er al aanslagen in Israël, Jordanië en Syrië. Ze deed begin 2014 van zich spreken door aanslagen in Egypte: in januari 2014 één op een politiebureau in Caïro en in februari 2014 een zelfmoordaanslag op een toeristenbus in Taba bij de grensovergang naar Israël. Drie Zuid-Koreanen en de Egyptische chauffeur kwamen hierbij om het leven.

De groepering waarschuwde toeristen voor meer aanslagen in de Sinaï. Het gevolg was een negatief reisadvies vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor dit gebied.

De groepering opereert vanuit de Sinaï-woestijn waar het zeer onrustig is en wordt gesteund door Hamas uit Gaza. Ze richt haar activiteiten ook op Egypte na de val van Morsi. Volgens sommige bronnen is ze opgericht door de Moslimbroederschap.

De naam  أنــْـصــَـارُ بــَـيــْـتُ الــْـمــَـقــْـدِس is interessant. Het betekent letterlijk De helpers/bevrijders van het (huis van het) heiligdom. De naam Beit el-Maqdis is een islamitische aanduiding voor  Jeruzalem.

N.B. 1: het woord ansar is al behandeld in een voorgaand stukje; zie daar voor nadere uitleg.

N.B. 2: in het onderstaande worden een paar varianten genoemd van namen of aanduidingen van Jeruzalem. Het gaat steeds om afleidingen van hetzelfde Arabische werkwoord.

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 

De afleiding maqdis gaat terug op de wortel ق  د  س 

heilig worden/zijn

qa-doe-sa

قــَـدُسَ

Stam I (grondstam)

heiligdom

qoed-s

قــُـدْس

De Arabisch-islamitische naam voor Jeruzalem

al-qoed-sjoe sja-rief

 

الــْـقــُـدْسُ الــشــَّـرِيــف

heilig

qoe-doe-s

قــُـدُس

een aanduiding voor de aartsengel Gabriël (islamitisch)

roeoe-7oel  qoe-doe-si

رُوْح الــْـقـــدُس

de Heilige Geest (christelijk)

ar-roeoe-7oel  qoe-doe-s

الــرُّوْح الــْـقــُـدُس

geest

 roeoe-7

رُوْح

kerkdienst, mis, eucharistie-viering

qoe-dèè-s

قــُـدَاس

Jeruzalem (met de nadruk op de Heilige Plaats)2x: voluit en afgekort

bai-toel maq-di-s

maq-di-s

بــَـيــْـتُ الــْـمــَـقــْـدِسُ

الــْـمــَـقــْـدِس

 

heilig worden/zijn

qad-da-sa

قــَـدَّسَ

Stam 2 (intensiefvorm)

heilig, sacraal

moe-qad-de-s

مــُـقــَـدَّس

De Allerheiligste (één van de 99 namen van Allah)

al-qoed-doeoe-s

الــْـقــُـدُّس

De Heilige Stad Jeruzalem (verwijzing naar de Heilige Plaats, met name de Rotskoepel)(islamitisch)

el-bai-toel moe-qad-de-s

الــْـبــَـيــْـتُ الــْـمــُـقــَّـدَّس

De Bijbel (letterlijk De Heilige Schrift) (christelijk)

el-ki-tèè-boel moe-qad-de-s

الــْـكــِـتــَـاب الــْـمــُـقــَـدَّس

heilige (schutspatroon)

qid-die-s

قــِـدِّس

 

Comments off

Suezkanaal قــَـنــَـاة ُ الــســِّـوَيــْـسِ

 Arabische actualiteiten 11                                

 

Suezkanaal  قــَـنــَـاة ُ الــســَّـوَيــْـسِ

 

In dit stukje gaat het om het woord kanaal. Dit Nederlandse woord en de woorden voor kanaal in het Arabisch, قَــَـنــَـاة   en قَــَـنــَـال , hebben een verrassende overeenkomst. De eerste gedachte die opkomt is dat de Arabische woorden wel leenwoorden zullen zijn.

Etymologische naspeuringen in diverse woordenboeken leverde het volgende op:

onze Van Dale geeft aan dat het Nederlandse woord kanaal teruggaat op het Franse canal; de Franse encyclopedie Petit Larousse geeft als oorsprong de Latijnse woorden canalis en canna. Canalis zou een afleiding zijn van cana, dat riet betekent. Het eerste betekent pijp, goot, kanaal. Het tweede riet.

De Engelse Online Etymology Dictionary gaat verder terug en maakt ook de cirkel naar het Arabisch rond. Canna gaat terug op het Griekse kanna dat riet betekent. Er is mogelijk een verwantschap met het Assyrische qanu dat riet en buis betekent. Daarnaast worden het Hebreeuwse qaneh en het Arabische qanah genoemd.

Terug naar de twee Arabische woorden قَــَـنــَـاة   en قَــَـنــَـال . Het eerste blijkt een al zeer lang bestaand woord binnen de Semitische taalgroep te zijn. De brede betekenis van het woord (zie hier onder) ondersteunt dit. Het tweede is mogelijk een leenwoord uit modernere tijden. Overigens is dit laatste pure speculatie. Alleen taalkundig onderzoek kan hier nader antwoord op geven.

 

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

kanaal:

 1. gegraven waterweg, sloot
 2. pijp, buis (anatomisch)
 3. zender, net (radio, tv)

qanaa

قَـــنـــاة 

graven

qan-naa

قَـــنّـــى

Stam II (verheviging/doen gebeuren)

waterweg

qa-naa-toe  mèè-‘i-

  قَـــنـــاة مـــائـِــيَّـــة 

Suezkanaal

qa-naa-toe  as-soe-wie-s

قَـــنـــاة الــسُّـــوَيْـــسِ 

Buis van Eustachius

qa-naa-toe  ‘aus-tèè-kie-wès

قَـــنـــاة أوسْـــتـــاكـــيـــوس 

op het tweede net (radio, tv)

fie  qa-naa-ti  ith-nejn

فـــي الــقَـــنـــاة الــثــَّـانــِـيــَـة 

Comments off

Ibn Ghaldoun ابــْـن خــَـلــْـدُون

 Arabische actualiteiten 10                                 

 

Ibn Ghaldoun ابــْـن خــَـلــْـدُون

 

In juni 2013 kwam de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam in opspraak doordat een van de leerlingen examenopgaven uit de kluis van de school had ontvreemd en deze bovendien nog had doorverkocht.

Hier kort wat informatie over de islamitische geleerde naar wie de school is vernoemd en verder vanuit het perspectief van de Arabische taal uitgebreider aandacht voor de betekenis van de naam Ghaldoun (خَـلْـدون) en daarmee ook voor de veel voorkomende variant Ghalid (خَـالِـد), ook wel gespeld als Ghaled, Khalid of Khaled.

 

Ibn Ghaldoun ( ابْـن خَـلْـدون ) was een 14e eeuwse islamitische geleerde en met name een geschiedenisfilosoof. Hij wilde een alomvattende geschiedenis schrijven waarin hij onder andere geïnteresseerd was in de vraag hoe het kan dat culturen verdwijnen en andere culturen tot bloei komen. Zijn bekendste boek is al-Muqaddima (الـمُـقَــد ِّمَـة) (De Inleiding, Het Voorwoord).

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 

Eerst maar de wortel van het woord zoeken; deze is   خ ل د

onsterfelijk zijn, eeuwig duren/bestaan, ergens blijven

cha-la-da

َخــَـلــَـد

Stam I (grondstam)

eeuwigheid

choel-d

خُـلْـد 

eeuwig, onsterfelijk, onvergankelijk

cha-li-d

   خَـالِـد 

onsterflijkheid

choe-loeoe-d

  خُـلـود 

onsterflijkheid van de ziel

choe-loeoe-doe

an-nef-s

  خُـلـود  الـنَـفْـسِ 

 

    Ghalid betekent dus ´de eeuwige, de onsterfelijke, de onvergankelijke´

 

Ibn Ghaldoun betekent ´zoon van Ghaldoun´

 

Maar wat betekent Ghaldoun? Hetzelfde als Ghalid? Waar komt de uitgang ´oen´ vandaan?

Gaat het misschien terug op een ander woord, namelijk خَـالِـدونَ . Dit is de meervoudsvorm van خَـالِـد ?

In het woordenboek wordt van dit woord ook de betekenis ‘menselijk/dierlijk’ en ‘niet-menselijk/dierlijk’ gegeven. Hoe zit dat?

 

 

Over ‘ibn’ is nog iets interessants te vertellen. De eerste letter is een alef . Die staat voor een ingevoegde ´hulpklank´. Zonder deze klank zou het woord beginnen met twee medeklinkers. Dat is te zien aan de soekoen op de eerste letter. Twee medeklinkers aan het begin van een woord kan niet volgens de Arabische klankleer.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij respectievelijk de woorden voor

 ´naam´ اسْـم  , ´vrouw´ امـرأة  en  ´twee´ اثْـنـان .

 

Comments off

El Ahly الأهـْـلـيّ

Arabische actualiteiten 9                                    

El-Ahly  الأهـْـلـيّ

 

De voetbalwedstrijd in Port Said tussen El-Ahly uit Caïro en de thuisclub El-Masry op 1 februari 2012 leidde tot 74 doden en zeer veel gewonden toen supporters van El-Masry het veld opstormden en een groep El-Ahly-fans te lijf gingen. Dit gebeurde na een van de weinige overwinningen van El-Masry op de club uit Caïro.

De politie arresteerde na het drama 47 mensen. In januari 2013 veroordeelde een rechter 21 van hen tot de doodstraf. Na het vonnis braken er in Port Said rellen uit waarbij opnieuw dodelijke slachtoffers vielen. Sindsdien blijven de onlusten aan.

In dit stukje worden de belangrijkste Egyptische voetbalclubs op een rijtje gezet. Het zijn El-Ahly uit Caïro, Zamalek eveneens uit Caïro, El-Ismailiya uit Ismailia, El-Itthed El-Skanderia uit Alexandrië en het in de competitie wat minder belangrijke El-Masry uit Port Said.

De naam van de club El-Ahly is een interessante naam om nader te bekijken.Tegelijkertijd worden in dit stukje namen van de andere Egyptische voetbalclubs en nog enkele termen behandeld. Ze staan in een ingeschatte volgorde van belangrijkheid.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Vijf grote voetbalclubs uit Egypte zijn:

 

N.B. De volledige namen van de clubs laten zich niet goed vertalen; de Arabische woorden zijn woord voor woord vertaald. Excuses voor mogelijk krom Nederlands.

El-Ahly (Caïro) een belangrijke volksclub; een soort ‘Ajax’ van Egypte

el-‘eh-lie

الأهـْـلـيّ 

Volledige naam: De nationale club voor fysieke sport(zie beneden voor de in het Arabisch gebruikte woorden)

an-naa-die  el-‘eh-lie

lir-ri-jaaDa-toe  el-be-die-ja-toe

النادي  الأهليّ   لِلرياضة   البدنيّة 

Zamalek  (Caïro) een rijke club genoemd naar de chique wijk Zamalek op het eiland Gezira in de Nijl

   el-zè-mèè-le-k

الزَمالك 

Volledige naam: Club van Zamelek voor sportspelen

naa-die  az-zè-mèè-le-koe

lil-‘el-3èè-boe  ar-ri-jaaDie-ja

نادي الزمالك لِلألعاب الرياضيّة 

El-Ismailiya genoemd naar de thuisstad aan het Suez Kanaal

el-‘is-mèè-3ie-liej-ja

الإسماعيليّة 

Volledige naam: De club El-Ismailiya sport

an-naa-die  el-‘is-mèè-3ie-lie-ja

ar-ri-jaaDie-ja

النادي الإسماعيليّ الرياضيّ 

El-Ittihed El-Iskanderia oudste Egyptische voetbalclub, opgericht in 1914  el-it-ti-hééd el-‘is-kan-de-rie-ja  الإتـِـحـاد الإسـْـكـَـنـْـدَريّ 
El-Masry (Port Said)

el-maS-rie

المَصريّ 

Volledige naam: De Egyptische club voor sportspelen

an-naa-die   el-maS-ri

lil-‘el-3èè-bi  ar-ri-jaaDie-ja

النادي المِصريّ لِلألعابِ الرياضيّة 

 

Het grondwoord in de naam El-Ahly komt terug in de begroeting  أهلاً  وسهلاً

(´eh-lan wa-seh-lan). Het betekent:´dat het je familie goed gaat´.

Kernwoord is hier أهْل .

1. familie, volk (zn)

2. geschikt (bn)

‘eh-l

أهْل 

De intentie van de begroeting luidt:´voel je bij ons op je gemak alsof je bij de familie hoort´

´eh-lan wa-seh-lan

أهلاً  وسهلاً 

gemakkelijk – moeilijk (als tegenstellingen)

sah-l   –   Sa3-b

سَهْل – صَعْب 

wetenschappers

‘eh-loe  el-3il-m

أهْلُ  العِلْمِ 

Mensen van het boek (joden en christenen)

‘eh-loe  el-ki-tèè-b

أهْلُ  الكِتابِ 

Orthodoxe aanhangers van de Sunna

‘eh-loe  as-soen-na

أهْلُ  السنّة 

1. trouwen

2. bewoond worden/zijn

‘e-ha-la

أَهَلَ

Stam I (grondstam)

bewoond, bevolkt

´e-hi-l

آهِل 

1. nationaal, binnenlands, inheems

2. tam (zoals gedomesticeerde dieren, dieren die bij de familie behoren)

3. privé (bij de familie behorend)

‘eh-lie-je

أهْليّ 

kwalificatie, competentie,    bekwaam zijn

‘eh-liej-ja

أهليّة 

bewoond

me’-hoe-l

مَأهول 

1. bekwamen (door scholing geschikt maken)

2. huwen

tè-‘ah-ha-la

تَأَهـَّلَ

Stam VI (handeling met elkaar)(afgeleid van stam II: verheviging/laten doen)

1. het geschikt maken

2. socialisatie

3. revalidatie

tè-‘a-hie-l

تَأَهـيلَ 

gehuwd

moe-te-‘eh-hi-l

مُتَأَهـِّلَ 

Andere woorden:

club (ev / mv)

naa-din

‘an-diej-ja – nè-wèè-din

نادٍ  –  أنْدية \ نَوادٍ 

spel  (ev / mv)

-3è-b – ‘a-lè-3èè-b

لعَب –  ألعاب 

fysiek, lichamelijk

be-de-nie

بَدَنيّ 

sport

ri-jaa-Da

رِياضة 

sportclub

naa-din   ri-jaa-Die

نادٍ  رِياضيّ 

voetballen

-3i-ba  koe-ri-ja-ti el--di-m

لَعِبَ  كُرةِ  القدِم

Stam I (grondstam)

voetbalspeler

lèè-3i-boe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

لاعِب  كُرةِ  القدِم 

voetbalteam

fa-rie-qoe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

فَريق  كُرةِ  القدِم 

voetbalwedstrijd

moe-baa-raa-toe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

مُباراة  كُرةِ  القدِم 

voetbalstadion

‘is-tèè-doe  koe-ri-ja-ti

el--di-m

 إسْتاد is een leenwoord; een verarabisering van ‘stadion’

إسْتاد  كُرةِ  القدِم 

scheidsrechter

7e-ke-m

حَكْم 

voetbalsupporter

moe-sjèzj-zji-3oe   koe-ri-ja-ti

el--di-m

مُشَجــِّع  كُرةِ  القدِم 

aanmoedigen

sjèzj-zje-3a

شـَـجـََّعَ

Stam II (intensiefvorm)

moedig zijn, dapper zijn

sjè-zjoe-3a

شـَـجـُـعَ

Stam I (grondstam)

moed, dapperheid

sjè-zjèè-3a

شَجاعة 

moedig, dapper

sjoe-zjèè-3

شُجاع 

 

Enkele aardrijkskundige namen:

Caïro

el-qaa-hi-ra

  القْاهِرة 

Zamalek

   el-zè-mèè-le-k

الزَمالك 

Gezira

zje-zie-ra

  جَزيرة 

Port Said

boer  sa3-jied

بور سَعيد 

El-Ismailiya

el-‘is-mèè-3ie-lie-ja

الإسماعيليّة 

Alexandrië

el-‘is-kan-de-rie-ja

الإسْكَنْدَريّة 

Suezkanaal

qa-naa-toe  as-soe-wa-ies

قَناةُ السُوَيْسِ 

 

Tot slot twee zinnetjes voor fijnproevers:

أرْبعةٌ  وسَبْعونَ  قتيلاً  في  إسْتادِ  بعْد  مُباراةِ  كُرةِ  القدِم  في  بور سعيد 

Vierenzeventig slachtoffers in het stadion na de voetbalwedstrijd in Port Saïd.

لَقِيَ  حَتْفَهُ  أرْبعةٌ  وسَبْعونَ  مُشَجعاً  كُرةِ  القدِم 

Vierenzeventig supporters vonden de dood.

 

Comments off

Ansar ud-Din أنـــْــصـــَــارُ الـــدِّيـــن

 Arabische actualiteiten 8                                    

Ansar ud-Din أنـْـصـارُ الـدِّيـن

 

In de tweede helft van 2012 werd de beweging Ansar ud-Din regelmatig in de pers genoemd. (De naam wordt in de kranten verschillende gespeld). Het is een radicale islamitische groepering die een belangrijk aandeel had in de verovering van Noord-Mali.

De betekenis van de naam is pas na wat puzzelen te achterhalen. ‘Din’ kan gemakkelijk geassocieerd worden met godsdienst of geloof.

Ansar is lastiger. De wortel ن ص ر  helpt echter verder. Op dezelfde wortel gaat ook al-Noesra terug. Het is een islamitische strijdgroep die meevecht met het Syrisch verzet.

Is de wortel ن ص ر  eenmaal ontdekt dan worden ook de betekenissen van een aantal eigennamen duidelijk.

De meesten kennen nog wel de naam van de eerste president van het onafhankelijke Egypte, Nasser. Nasr is een naam die er op lijkt. Denk aan Ramsey Nasr, acteur, schrijver en  vier jaar lang tot eind januari 2013 dichter des vaderlands.

In samenstellingen komt de naam Nasr ook terug. Bijvoorbeeld in voornaam van Nasrdin Dchar.

Deze acteur verwierf bekendheid door zijn rol in de film Rabat. Voor deze rol kreeg hij in 2011   een Gouden Kalf op het Utrechts filmfestival.

En verder in Nasralla, de naam van de voorman van de Libanese Hezbolla.

Ook is interessant of de plaatsnaam Nazareth met deze wortel in verband te brengen is. Veel wijst erop dat een Arabische naam voor ‘christenen’, die hoofdzakelijk in religieuze context  gebruikt wordt, afgeleid is van deze plaatsnaam.

 

 

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 

Eerst de wortel ن ص ر  met enkele bijbehorende afleidingen:

 1. helpen om te overwinnen (in religieuze zin)
 2. verlossen

na-Sa-ra

نــَـصــَـرَ

Stam I

(grondstam)

helper (degene die steun geeft aan het bereiken van de overwinning)

naa-Si-r

نــاصــِـر 

helpers

‘an-Saa-r

أنــْـصــار 

 (een van de meervouden)

helpers van het geloof (ook wel ´beschermers van het geloof’)

‘an-Saa-roe   ad-die-n

أنــْـصــارُ الــدِّيــنِ 

het verlenen van steun aan het bereiken van de overwinning

naS-r

نــَـصــْـر 

Jabhat al-Noesra (radicale groepering die onderdeel uitmaakt van de Syrische Nationale Coalitie)

zjab-ha-toe  an-noeS-ra

جـــَبـــْهـــَة ُ الــنـــُّصـــْرةِ

  front, voorhoofd

zjab-ha

جــَـبــْـهــَـة 

hulp, ondersteuning, bijstand

noeS-ra

نــُـصــْـرة 

 

      أنـْـصـار  is een religieus-historische term. Hij gaat terug op de ‘helpers’ die Mohammed in de stad Medina toelieten en waarna hij zijn sprong terug naar Mekka kon maken.

 

 

De voornaam Nasser betekent dus ‘helper’.

De naam van de eerste president van Egypte voluit in het Arabisch is:

Gamel Abd el-Nasser (Wikipedia)

zje-mèè-loe

  3ab-doen-naa-Si-r

جـَـمـالُ عـَـبـْـدُ الـنـاصـِـرِ 

جـَـمـال betekent ´schoonheid´.

…عـَـبـْـد ال vraagt om nadere toelichting. Er volgt steeds een van de 99 namen van Allah. In dit geval Allah als ´helper´.

Enkele andere vormen zijn Abdellatif, Abdelaziz, Abdelkader, Abdelghani, Abdelhakim, Abdelfattah. Ook de verkorte vorm Abdel of Abdoel wordt gebruikt. Het is een mooi onderwerp voor een volgende keer.

 

´Nasr´ in de namen van Ramsey Nasr, Nasrdin Dchar en Nasralla gaat vermoedelijk terug op de betekenis ´hulp´ of ´overwinning´. De laatste twee worden nog nader toegelicht.

zegen, overwinning, triomf

naS-r

نـَـصـْـر 

Nasrdin (´nasr Din´)betekenis: overwinning met steun van het geloof (de godsdienst)

naS-roed-dien

نـَـصـْـرُ الـدِّيـنِ 

Nasralla (´nasr Allah´)betekenis: overwinning met steun van Allah

naS-roel-lah

نـَـصـْـرُ الـلـهِ 

 

Nazareth, het stadje waar Jezus opgroeide, heet in het Arabisch  الـنـَّـصـِـرَة .

   Ook deze plaatsnaam bevat zo op het oog de wortel  ن ص ر .

Over de oorsprong van de naam is niets met zekerheid te zeggen. Er zijn een aantal theorieën. Mogelijk gaat het terug op het Akkadisch, misschien op het Aramees. De naam wordt niet genoemd in het Oude Testament van de Bijbel. De plaats zal zeker wel bestaan hebben, maar was kennelijk onbelangrijk. Hij komt wel voor in het Nieuwe Testament, maar dan in het Grieks. Deze taal was in die tijd gangbaar naast een andere algemeen gebruikte taal, het Aramees.

Jezus wordt wel de ´Nazarener´ genoemd, ook wel de man uit Nazareth. Het is aannemelijk dat bij de Arabisering in de 8e eeuw de toenmalige naam Nazareth veranderd is in  الـنـَّـصـِـرَة .  Christenen zijn in het Arabisch vermoedelijk نـَـصـْـرانـيّ genoemd als navolgers van de ‘Nazarener’. Zo worden ze dan ook in de Koran genoemd.

 

Comments off

Etihed / Ittihed اِتــِّـحـــاد

Arabische actualiteiten 7

 

Etihed / Ittihed    اِتــِّـحاد

 

Een berichtje uit de NRC van 9/10 oktober, 2012: Air France-KLM gaat samenwerken met de luchtvaartmaatschappij Etihed uit Aboe Dhabi. Verwacht wordt dat de samenwerking kan uitgroeien tot een belangrijke strategisch alliantie, aldus het artikel.

Als de naam van de maatschappij precies getranscribeerd wordt levert dat Ittihed ( اِتــِّـحاد ) op. Het betekent ‘unie’. Deze naam heeft betrekking op het staatkundig verband van de Verenigde Arabische Emiraten. Overigens is de luchtvaartmaatschappij aanzienlijk kleiner dan de veel bekendere Emirates uit Dubai.

In de naam Ittihed is niet zo snel een grondvorm te herkennen, bijvoorbeeld het telwoord één.

Een analyse van het woord leidt tot een interessante familie van woorden.

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Eerst de wortel ( و ح د ) met enkele bijbehorende afleidingen:

uniek zijn

wè-7è-dè

وَحَـــدَ

Stam I

(grondstam)

hij is alleen

wa7-de-hoe

 وحْـــدَهُ 

zij is alleen

wa7-de-hèè

 وحْـــدَها 

hij was alleen

kèè-nè  wa-7ie-dan

كـــانَ  وَحـــيـــداً 

zij was alleen

kèè-nèt  wa-7ie-da-tan

  ًكـــانـَــتْ  وَحـــيـــدة 

zijn enige zoon

ib-noe-hoe   el-we-7ie-d

  اِبْـــنـُــهُ  الـــوَحـــيـــد 

één (telwoord)

wèè-7id

  واحِـــد 

unie, eenheid (in de brede zin van het woord)

wèè7-da

  وَحْـــدة 

Arabische Unie

el-wèè7-da-toe   el-3a-ra-bie-ja

  الـــوَحْـــدة  الـــعَـــرَبـــيـَّــة 

munteenheid

wèè7-da-toen  naq-die-ja

  وَحْـــدة  نـَــقــْـديــَّـة 

financieel, monetair

naq-die-j

    نـَــقــْـديّ    

legereenheid, legeronderdeel

wèè7-da-toen   3as-ka-rie-ja

  وَحْـــدة  عَـــسْـــكــَـريــَّـة 

militair

3as-ke-rie-j

    عَـــسْـــكــَـريّ    

 

 

 

 

 

Een afleiding van de wortel و ح د ) die tot de naam van de luchtvaartmaatschappij leidt is:

een eenheid vormen, verenigen

it-7è--dè

اِتـــَّـحَـــدَ

  Stam 8

(reflexief van stam 1)

NB. in deze vorm valt de waw uit en vindt er een verdubbeling van de tè plaats.

unie, eenheid, vereniging

it-ti-7èè-d

  اِتــِّـحـــاد 

De Europese Unie

it-ti-hèè-doe

 el-‘oeoe-roeoeb-bie-ja

  الاِتِــِّـحـــادُ الأ ُوروبّـــيّ 

De Verenigde Arabische Emiraten

el-‘i-mèè-raa-toe

el-3a-ra-bie-ja-toe

el-moet-te-7i-da-toe

  الإمَـــاراتُ الـــعَـــرَبـــيـــة      الـــمُـــتــَّـحِـــدةُ

 

verenigde (passief deelwoord)

moet-tè-7i-d

           مُـــتــِّـحِـــد       

Verenigde Staten van Amerika

el-wi-lèè-jèè-toe

el-moet-te-7i-da-toe

el-´am-rie-kie-ja

  الـــوِلايـــات الـــمُـــتَّـــحِـــدة  الأمْـــريـــكـــيّـــة

    staat (ev/mv)

wi-lèè-jè / wi-lèè-jèè-t

     وِلاية \ وِلايات      

De Verenigde Naties

el-‘oe-ma-moe   el-moet-te-7i-da

  الأ ُمَـــمُ  الـــمُـــتــَّـحِـــدة 

 

 

 

Een andere afleiding van de wortel ( و ح د ) is:

 1. verenigd zijn of worden
 2. alleen zijn

ta-wè7-7è-dè

تــَـوَحَّـــدَ

Stam 6

(reflexief van stam 3)

1.1. eenwording, eenheid
1.2. monotheïsme
1.3. eenheid van God (ook een naam die vaak als naam van een moskee of school voorkomt)

taw-7ie-d

  تــَـوْحـــيـــد 

De eenwording van Duitsland

taw-7ie-doe  ‘al-maa-ni-jaa

  تــَـوْحـــيـــدُ ألــْـمـــانِـــيـــا 

2. eenzaam, solitair

moet-te-wè7-7id

  مُـــتــَـوَحِّـــد 

 

Comments off

Al-Qaida الــقــَـاعــِـدة

Arabische actualiteiten 6

 

Al-Qaida  الــقــَـاعــِـدة

 

Al-Qaida is veel in het nieuws. Het is onnodig de betekenis in de context waarin het begrip in de media wordt gebruikt uit te leggen. Het is wel aardig de taalkundige kant ervan eens nader te bekijken. Het woord wordt in de kranten op verschillende manieren gespeld.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 1. basis, fundament, sokkel, voetstuk
 2. regel
 3. criterium
 4. base (chemisch)
 5. basis (militair)ev/mv

qàà-3i-da / qa-waa-3i-doe

قـــاعــِـدة \ قــواعــِـدُ 

 1. zitten, plaatsnemen
 2. nalaten, afzien
 3. inactief zijn
qà-3a-da

قــَـعــَـدَ

Stam I (grondstam)

Nu eerst de afleidingen      قــاعــِـدة \ قـــواعــِـدُ

De betekenis: basis, fundament, sokkel, voetstuk
De basis van een driehoek

qàà-3i-da-to moe-thel-le-thin

قـــاعــِـدةُ مــُـثــَـلــَّـثٍ 

De huizen hebben betonnen fundamenten.

lil-boe-joeoe-ti  qa-waa-3i-doen min el-baa-Toeoen

لـِلـبـُـيـُوتِ قــواعــِـدٌ مــِـنْ   الــبــاطــون      

 

De betekenis: regel (bijvoorbeeld grammaticale regels)
grammatica (regels) van de Arabische taal

ki-tee-boe qa-waa-3i-di el-loe-ġa-ti

el-3a-ra-biej-ja

كــِـتــابُ قــواعــِـدِ الـلــُّـغــَةِ   الــعــَـرَبــِيــَّـةِ 

een verkeersregel

qàà-3i-da-to  moe-roeoe-rin

قــاعــِـدةُ مــُـرورٍ 

 

De betekenis: basis (kampement)
legerbasis (militair)

qàà-3i-da-toen  3as-ke-riej-ja

قــاعــِـدةٌ عــَـســْـكــَـريــَّـةٌ

 

NB: een veel gebruikt synoniem voor  قــاعــِـدة  is   أســاس \  أُســُـس (ev/mv); dus ook:
betonnen fundamenten

´oe-soe-soen min el-bee-Toeoen

 أُســُـسٌ مــِـنْ الــبــاطــون 

 

Betekenissen van het werkwoord  قــَـعــَـدَ  zijn ´zitten´, ‘nalaten’, ‘afzien’ en ‘ inactief zijn’.

Enkele afleidingen bij deze betekenissen zijn:

 1. zetel (bijvoorbeeld in een  bestuursorganisatie of parlement)
 2. vestigingsplaats
 3. makkelijke stoel of fauteuilev/mv

meq- 3a-d  /  me-qaa– 3i-doe

 مـَــقــْـعــَـد \  مــَـقاعــِـدُ 
De partij heeft vijf zetels in het parlement.

lil-hiz-bi cham-soe me-qaa– 3i-din fiel-bar-la-mee-ni

لـِـلــحــِـزْبِ خــَـمــْـسُ مــَـقــاعــِـدٍ 

 في الـبــَـرْلــَـمــانِ 

 1. zittend, gezeten zijn
 2. inactief zijn(actief deelwoord)

qàà-3i-d

قــاعــِـد 

werkeloos

qàà-3i-doen  3an  el-3a-me-li

قــاعــِـدٌ عــَـنْ  الــعــَـمــَـلِ 

Een afleiding van  قــَـعــَـدَ  in de vorm van een andere stam is:

 1. met pensioen zijn
 2. zich afzijdig houden
ta-qaa– 3a-da

تــقــَـاعــَـدَ

Stam 6 (reflexief van stam 3)

pensioen

ta-qaa– 3o-d

تــَـقــَـاعــُـد

 1. gepensioneerd
 2. (de) gepensioneerde

moe-ta-qaa– 3i-d

مــُـتــَـقــَـاعــِـد

 

Comments off

Sky News Arabia أفـــق جـــديـــد

Arabische actualiteiten 5

Sky News Arabia  أفــُـق جــَـديــد

 

Het Midden-Oosten heeft er sinds 6 mei j.l. een nieuwe Arabisch talige nieuwszender bij.

De zender is eigendom van de mediatycoon Rupert Murdoch en sjeik Mansour Bin Zayed al-Nahayan uit Abu Dhabi (bericht in de NRC, 15/05/2012). De Engelse naam is Sky News Arabia, de Arabische naam is أفـــق جـــديـــد.

Leuk om de Arabische naam eens onder de loep te nemen.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 1. horizon

2. perspectief

3. uitzicht

‘oe-foeq

   أُفــُـق 

Zet nieuw voor één van de bovenstaande begrippen en daar is de Nederlandse vertaling van de naam van de zender. Niet helemaal hetzelfde als de Engelse dus.

 

Opmerkelijk is dat het Arabisch/Nederlands woordenboek geen werkwoord vermeldt. Is er dan geen werkwoord dat als wortel functioneert? Andere verwante woorden zijn:
 horizontaal

‘oe-foe-qie

أُفــُـقـِيِّ 

 zwerver, vagebond, landloper

‘af-faaq

أَفــَّـاق 

 

Comments off

Al-Niqaab الــنــِّـقـــاب

Arabische actualiteiten 4

 

Niqaab نــِـقــَـاب

 

Gezicht bedekkende kleding is veel in het nieuws. Een van de soorten sluiers is de niqaab. Deze naam blijkt een heel een interessant woord te zijn.

Er ligt een werkwoord aan ten grondslag met onverwachte betekenissen.

niqaab (gezichtssluier)

ni-qààb

نــِقــاب 

 1. doorboren, perforeren
 2. zoeken naar
nà-qà-ba

نـَـقـَـبَ

stam I (basisstam)

 1. boren
 2. zoeken naar
 3. opgraven
naq-qà-ba

نـَـقــَّـبَ

stam II (intensief, causatief)  

naar water boren / zoeken

naq-qà-ba  3an el-mee-ءi

نـَـقــَّـبَ عـَـنْ الـمـَـاء 

naar olie boren / zoeken

naq-qà-ba  3an el-naf-Ti

نـَـقــَّـبَ عـَـنْ  الـنـَـفـْـطِ 

opgravingen doen

naq-qà-ba  3an el-le-thèè-ri

نـَـقــَّـب عـَـنْ  الآثــارِ 

 1. zich sluieren
 2. geperforeerd zijn
 3. intensief zoeken 
tè-naq-qà-ba تـَـنـَـقــَّـبَ

stam V (reflexief, afgeleid van stam II)

boring

tèn-qieb

تـَـنـْـقـيـب 

 

N.B.1: niqaab zou begrepen kunnen worden als een kledingstuk waarbij de ogen door de spleten naar buiten boren om de omgeving te zien

 

Op dezelfde wortel    ن ق ب gaan ook terug:

vakbond

ni-qaa-ba

نـِـقـابـة 

1. leider

2. kapitein in het leger

na-qieb

 نـَـقـيـب 

Negevwoestijn

Sa7-raa-ءoe  an-na-qa-bi

صـَـحـْـراءُ  الـنـَـقـَـبِ 

 

N.B. 2: niet verwarren met   الـنـَـكـْـبـَـة    el Nakbais de ramp of de catastrofe ; het begrip is bekend van de nederlaag in 1948 van de Palestijnen.

 

Comments off

Al-Jazeera الـــجــَـزيــرة

Arabische actualiteiten 3

 

Al-Jazeera  الـــجــَـزيـــرة

 

 Al-Jazeera is een bekende nieuwszender; de naam betekent Het eiland .

De zender is een initiatief van de emir van Qatar en gevestigd in de hoofdstad, Doha.  De naam van de zender lijkt geen toeval. Qatar is een eiland. De zender heeft een eigen, onafhankelijk geluid. Zou er misschien letterlijk en figuurlijk sprake kunnen zijn van een zender als ´eiland´ te midden van andere Arabische zenders?

(schier)eiland

zje-zie-ra

 جــَـزيــرة 

(schier)eilanden

zje-zèè-´i-roe (zje-zejr)

جــَـزائــِرُ 

1. wegebben (van water)2. slachten

zjè-ze-re

جــَـزَر

stam I (basisstam)

eb, laagwater

zjiz-r

جــَـزْر 

1. slachting, bloedbad

2. slagerij

mezj-ze-raa

مــَـجــْـزَرة 

slager

zjez-zèèr

 جــَـزّار 

slachten

zjèz-zè-re

Slager is afgeleid van

جــَـزَّرَ

stam II (intensief, causatief)

 

Vergelijk ook een woord met dezelfde drie radicalen maar met een totaal andere betekenis:

wortel, peen (collectivum)

zje-r

جــَـزَر 

een worteltje, peentje

zje--ra

جــَـزَرة 


N.B. Het hier behandelde woord جــَـزَر  voor wortel, peen niet verwarren met:

1. wortel (wiskunde)

2. wortel (deel van een plant)

3. wortel (van een woord)

4. wortel (oorsprong, herkomst).

zjith-r

جــِـذْر 

brug

zjis-r

جــِـســْـر 

 

De Arabische woorden voor eiland/eilanden komen terug in aardrijkskundige namen

Algerije, Algiers: letterlijk ´de eilanden´

el-zje-zèè-´i-roe (el-zje-zèjr)

الــجــَـزائــِـرُ 

Gezira is het eiland in de Nijl in Cairo

zje-zie-ra

جــَـزيــرة 

Algeciras is een stad in Spanje bij Gibraltar; oorspronkelijk ´het groene eiland´

el-zje-zie-ra-toe   el-chaD-raa-ءoe

 الـجــَـزيـرة  الـخــَـضــْـراء 

Gibraltar is genoemd naar de Omajjaden veroveraar, Tariq bin Ziyad, die met zijn Berbertroepen overstak naar het Iberisch schiereiland

zjè-bel  Taa-riq

Taa-riqoe bin zi-jèèd

جــَـبــَـل  طـارِق 

طـارِقُ بــِـن زيـاد 

Het Arabisch schiereiland

el-zje-zie-ra    el-3a-ra-biej-ja

الـجــَـزيـرة  الـعــَـرَبـيــّـة 

 

Algemeen wordt aangenomen dat de naam Algiers betrekking heeft op de eilandjes in de baai. De onderstaande Hollandse prent uit de 18de eeuw hangt in een Duits maritiem museum. Op de voorgrond zijn de eilandjes nog duidelijk in de baai te zien. Destijds waren ze door dammen met elkaar en met het vasteland verbonden. Er zijn nog diverse bouwwerken te onderscheiden. De eilandjes waren al in de Romeinse tijd bekend. Bij of na de arabisering is de nederzetting op het vasteland met ‘de eilanden’ aangeduid. Nog weer later heeft men het hele land naar de nederzetting, toen al een stad, genoemd. Heden ten dage zijn de eilandjes opgenomen in het moderne havencomplex.


Comments off

Salafisten ســَـلــَـفــِـيــُّـون

Arabische actualiteiten 2

 

Salafisten      سـَـلـَـفـِــيـُّـون

 

De term salafisten is veel in het nieuws. Het is een orthodoxe stroming in de islam. Vertegenwoordigers van deze richting koesteren ook politieke ambities. Aanleiding genoeg om het woord eens nader onder de loep te nemen.

salafist

sè-lè-fie

سَــلـَـفـِـيّ

salafisme

sè-lè-fie-jah

سـَـلـَـفـِـيـّـة

De woorden gaan terug op de wortel  س ل ف

voorbij zijn in de tijd

sè-lè-fè

سـَـلـَـفَ

Stam I (grondstam)

voorvader, voorgeslacht

sè-lè-f

سـَـلـَـف

Partij van het licht (salafistische  politieke partij)

7iz-boe  an-noeoe-r

حِــزْبُ  الـنـُـورِ

n van de werkwoorden voor lenen van geld gaat ook terug op de wortel  س ل ف

(uit)lenen van geld

sèl-lè-fè

سـَـلـَّـفَ

Stam II (doen gebeuren)

De bank leende mij geld.

sèl-lè-fè-nie  el-ban-koe

noe-qoeoe-da

سـَـلـّـفـَـنـي الـبـَـنـْـكُ  نـُـقـوداً

lenen van geld

is-te--fè

اِسـْـتـلـَـفَ

Stam X (doen gebeuren en

terugwerken op het onderwerp)

Ik leende geld van mijn vriend.

is-te-lèf-toe  noe-qoeoe-dan  min Sa-die-qie

اِسـْـتــَـلــَـفـْـتُ نـُـقـوداً مـِـنْ صـَـديـقـي

N.B. 1. Voor het lenen van geld wordt ook het werkwoord اِقــْــتـــَـرَضَ  (iq-te-ra-Da) gebruikt.
N.B. 2. Voor het lenen van goederen (in bruikleen geven) wordt het werkwoord gebruikt dat in het woordenboek te vinden is als عــور.
Uitgesproken als 3è-wà-ra. Afleidingen zijn: lenen aan أعـار en lenen van اِسـْـتــَـعـارَ مـِـنْ . Respectievelijk: ‘a-3aa-ra en is-tè-3aa-ra min.

Comments off

Tahrir-plein مــَـيــْـدان الــتــَّــحــْــريــر

Arabische actualiteiten 1

 

Tahrir-plein  مــَـيــْـدان الــتــَّــحــْــريــر

 

Het Tahrir-plein was de laatste maanden veel in het nieuws. Vertaald: Plein van de bevrijding of Bevrijdingsplein.

Deze naam heeft betrekking op de bevrijding van de koloniale macht Groot-Brittanië in 1954.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Tahrir-plein

mei-dèè-noe  at-ta7-rie-ri

مَيْدَانُ التَحْرِيرِ

bevrijd worden, zich  bevrijden

 ta-7ar-ra-ra

تـــحــَـرَّرَ

stam V (reflexief, is afgeleid van stam II)

1. bevrijding, emancipatie, liberalisatie;

2. redactie (bijvoorbeeld van een krant).

ta7-rier

تَـــحــْـريــر

bevrijdingsbeweging

ha-ra-ka-toe  ta7-rie-rin

حــَـرَكـــةُ تــَـحــْـريـــر

Bevrijdingsdag(Feest van de bevrijding)

3aj-doe   at-ta7-rie-ri

عـــيـــدُ الـــتــَّـحــْـرِيـــرِ

1. bevrijding;

2. schriftelijk, redactioneel.

ta7-rie-rie

تــَـحــْـرِيـــريّ

Bevrijdingsoorlog

7ar-boen   ta7-rie-rie-ja-toen

حــَـرْبٌ تــَـحــْـرِيـــريــَّـة

1. bevrijden, vrijmaken;

2. opstellen, redigeren.

 7ar-ra-ra

حــَـرَّرَ

stam II  (intensief)

vrijheid

7oer-rie-ja

  حــُـرِّيــَّـة

1. vrij;

2. liberaal.

7oer-r

حــُـرّ

Vrije Universiteit

el-zjèè-mi-3a-toe

el-hoer-ra-toe

الـــجـــامــِـعـــة ُ الـــحــُـرَّةُ

 

N.B. vrijheid/vrij niet verwarren met hitte/heet

hitte
Hitte / Harara is de naam van een tv-film van Lodewijk Crijns uit 2008; het verhaal speelt zich grotendeels af in Marokko.

har-r / hà-raa-ra

حــَـرّ / حــَـرارة

verhitten

 ´a-7ar-ra

أحــَـرَّ

stam IV (intensief/causatief)

heet

hààr-r

حــَـارّ

een erg warme dag

jaw-moen  hààr-roen

يــَـوْمٌ حــَـارٌّ

heet water

mèè-ءoen   hààr-roen

مـــاءٌ حــَـارٌّ

 

Comments off