Al-Niqaab الــنــِّـقـــاب

Arabische actualiteiten 4

 

Niqaab نــِـقــَـاب

 

Gezicht bedekkende kleding is veel in het nieuws. Een van de soorten sluiers is de niqaab. Deze naam blijkt een heel een interessant woord te zijn.

Er ligt een werkwoord aan ten grondslag met onverwachte betekenissen.

niqaab (gezichtssluier)

ni-qààb

نــِقــاب 

 1. doorboren, perforeren
 2. zoeken naar
nà-qà-ba

نـَـقـَـبَ

stam I (basisstam)

 1. boren
 2. zoeken naar
 3. opgraven
naq-qà-ba

نـَـقــَّـبَ

stam II (intensief, causatief)  

naar water boren / zoeken

naq-qà-ba  3an el-mee-ءi

نـَـقــَّـبَ عـَـنْ الـمـَـاء 

naar olie boren / zoeken

naq-qà-ba  3an el-naf-Ti

نـَـقــَّـبَ عـَـنْ  الـنـَـفـْـطِ 

opgravingen doen

naq-qà-ba  3an el-le-thèè-ri

نـَـقــَّـب عـَـنْ  الآثــارِ 

 1. zich sluieren
 2. geperforeerd zijn
 3. intensief zoeken 
tè-naq-qà-ba تـَـنـَـقــَّـبَ

stam V (reflexief, afgeleid van stam II)

boring

tèn-qieb

تـَـنـْـقـيـب 

 

N.B.1: niqaab zou begrepen kunnen worden als een kledingstuk waarbij de ogen door de spleten naar buiten boren om de omgeving te zien

 

Op dezelfde wortel    ن ق ب gaan ook terug:

vakbond

ni-qaa-ba

نـِـقـابـة 

1. leider

2. kapitein in het leger

na-qieb

 نـَـقـيـب 

Negevwoestijn

Sa7-raa-ءoe  an-na-qa-bi

صـَـحـْـراءُ  الـنـَـقـَـبِ 

 

N.B. 2: niet verwarren met   الـنـَـكـْـبـَـة    el Nakbais de ramp of de catastrofe ; het begrip is bekend van de nederlaag in 1948 van de Palestijnen.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments are closed.