Al-Qaida الــقــَـاعــِـدة

Arabische actualiteiten 6

 

Al-Qaida  الــقــَـاعــِـدة

 

Al-Qaida is veel in het nieuws. Het is onnodig de betekenis in de context waarin het begrip in de media wordt gebruikt uit te leggen. Het is wel aardig de taalkundige kant ervan eens nader te bekijken. Het woord wordt in de kranten op verschillende manieren gespeld.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 1. basis, fundament, sokkel, voetstuk
 2. regel
 3. criterium
 4. base (chemisch)
 5. basis (militair)ev/mv

qàà-3i-da / qa-waa-3i-doe

قـــاعــِـدة \ قــواعــِـدُ 

 1. zitten, plaatsnemen
 2. nalaten, afzien
 3. inactief zijn
qà-3a-da

قــَـعــَـدَ

Stam I (grondstam)

Nu eerst de afleidingen      قــاعــِـدة \ قـــواعــِـدُ

De betekenis: basis, fundament, sokkel, voetstuk
De basis van een driehoek

qàà-3i-da-to moe-thel-le-thin

قـــاعــِـدةُ مــُـثــَـلــَّـثٍ 

De huizen hebben betonnen fundamenten.

lil-boe-joeoe-ti  qa-waa-3i-doen min el-baa-Toeoen

لـِلـبـُـيـُوتِ قــواعــِـدٌ مــِـنْ   الــبــاطــون      

 

De betekenis: regel (bijvoorbeeld grammaticale regels)
grammatica (regels) van de Arabische taal

ki-tee-boe qa-waa-3i-di el-loe-ġa-ti

el-3a-ra-biej-ja

كــِـتــابُ قــواعــِـدِ الـلــُّـغــَةِ   الــعــَـرَبــِيــَّـةِ 

een verkeersregel

qàà-3i-da-to  moe-roeoe-rin

قــاعــِـدةُ مــُـرورٍ 

 

De betekenis: basis (kampement)
legerbasis (militair)

qàà-3i-da-toen  3as-ke-riej-ja

قــاعــِـدةٌ عــَـســْـكــَـريــَّـةٌ

 

NB: een veel gebruikt synoniem voor  قــاعــِـدة  is   أســاس \  أُســُـس (ev/mv); dus ook:
betonnen fundamenten

´oe-soe-soen min el-bee-Toeoen

 أُســُـسٌ مــِـنْ الــبــاطــون 

 

Betekenissen van het werkwoord  قــَـعــَـدَ  zijn ´zitten´, ‘nalaten’, ‘afzien’ en ‘ inactief zijn’.

Enkele afleidingen bij deze betekenissen zijn:

 1. zetel (bijvoorbeeld in een  bestuursorganisatie of parlement)
 2. vestigingsplaats
 3. makkelijke stoel of fauteuilev/mv

meq- 3a-d  /  me-qaa– 3i-doe

 مـَــقــْـعــَـد \  مــَـقاعــِـدُ 
De partij heeft vijf zetels in het parlement.

lil-hiz-bi cham-soe me-qaa– 3i-din fiel-bar-la-mee-ni

لـِـلــحــِـزْبِ خــَـمــْـسُ مــَـقــاعــِـدٍ 

 في الـبــَـرْلــَـمــانِ 

 1. zittend, gezeten zijn
 2. inactief zijn(actief deelwoord)

qàà-3i-d

قــاعــِـد 

werkeloos

qàà-3i-doen  3an  el-3a-me-li

قــاعــِـدٌ عــَـنْ  الــعــَـمــَـلِ 

Een afleiding van  قــَـعــَـدَ  in de vorm van een andere stam is:

 1. met pensioen zijn
 2. zich afzijdig houden
ta-qaa– 3a-da

تــقــَـاعــَـدَ

Stam 6 (reflexief van stam 3)

pensioen

ta-qaa– 3o-d

تــَـقــَـاعــُـد

 1. gepensioneerd
 2. (de) gepensioneerde

moe-ta-qaa– 3i-d

مــُـتــَـقــَـاعــِـد

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments are closed.