Etihed / Ittihed اِتــِّـحـــاد

Arabische actualiteiten 7

 

Etihed / Ittihed    اِتــِّـحاد

 

Een berichtje uit de NRC van 9/10 oktober, 2012: Air France-KLM gaat samenwerken met de luchtvaartmaatschappij Etihed uit Aboe Dhabi. Verwacht wordt dat de samenwerking kan uitgroeien tot een belangrijke strategisch alliantie, aldus het artikel.

Als de naam van de maatschappij precies getranscribeerd wordt levert dat Ittihed ( اِتــِّـحاد ) op. Het betekent ‘unie’. Deze naam heeft betrekking op het staatkundig verband van de Verenigde Arabische Emiraten. Overigens is de luchtvaartmaatschappij aanzienlijk kleiner dan de veel bekendere Emirates uit Dubai.

In de naam Ittihed is niet zo snel een grondvorm te herkennen, bijvoorbeeld het telwoord één.

Een analyse van het woord leidt tot een interessante familie van woorden.

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Eerst de wortel ( و ح د ) met enkele bijbehorende afleidingen:

uniek zijn

wè-7è-dè

وَحَـــدَ

Stam I

(grondstam)

hij is alleen

wa7-de-hoe

 وحْـــدَهُ 

zij is alleen

wa7-de-hèè

 وحْـــدَها 

hij was alleen

kèè-nè  wa-7ie-dan

كـــانَ  وَحـــيـــداً 

zij was alleen

kèè-nèt  wa-7ie-da-tan

  ًكـــانـَــتْ  وَحـــيـــدة 

zijn enige zoon

ib-noe-hoe   el-we-7ie-d

  اِبْـــنـُــهُ  الـــوَحـــيـــد 

één (telwoord)

wèè-7id

  واحِـــد 

unie, eenheid (in de brede zin van het woord)

wèè7-da

  وَحْـــدة 

Arabische Unie

el-wèè7-da-toe   el-3a-ra-bie-ja

  الـــوَحْـــدة  الـــعَـــرَبـــيـَّــة 

munteenheid

wèè7-da-toen  naq-die-ja

  وَحْـــدة  نـَــقــْـديــَّـة 

financieel, monetair

naq-die-j

    نـَــقــْـديّ    

legereenheid, legeronderdeel

wèè7-da-toen   3as-ka-rie-ja

  وَحْـــدة  عَـــسْـــكــَـريــَّـة 

militair

3as-ke-rie-j

    عَـــسْـــكــَـريّ    

 

 

 

 

 

Een afleiding van de wortel و ح د ) die tot de naam van de luchtvaartmaatschappij leidt is:

een eenheid vormen, verenigen

it-7è--dè

اِتـــَّـحَـــدَ

  Stam 8

(reflexief van stam 1)

NB. in deze vorm valt de waw uit en vindt er een verdubbeling van de tè plaats.

unie, eenheid, vereniging

it-ti-7èè-d

  اِتــِّـحـــاد 

De Europese Unie

it-ti-hèè-doe

 el-‘oeoe-roeoeb-bie-ja

  الاِتِــِّـحـــادُ الأ ُوروبّـــيّ 

De Verenigde Arabische Emiraten

el-‘i-mèè-raa-toe

el-3a-ra-bie-ja-toe

el-moet-te-7i-da-toe

  الإمَـــاراتُ الـــعَـــرَبـــيـــة      الـــمُـــتــَّـحِـــدةُ

 

verenigde (passief deelwoord)

moet-tè-7i-d

           مُـــتــِّـحِـــد       

Verenigde Staten van Amerika

el-wi-lèè-jèè-toe

el-moet-te-7i-da-toe

el-´am-rie-kie-ja

  الـــوِلايـــات الـــمُـــتَّـــحِـــدة  الأمْـــريـــكـــيّـــة

    staat (ev/mv)

wi-lèè-jè / wi-lèè-jèè-t

     وِلاية \ وِلايات      

De Verenigde Naties

el-‘oe-ma-moe   el-moet-te-7i-da

  الأ ُمَـــمُ  الـــمُـــتــَّـحِـــدة 

 

 

 

Een andere afleiding van de wortel ( و ح د ) is:

 1. verenigd zijn of worden
 2. alleen zijn

ta-wè7-7è-dè

تــَـوَحَّـــدَ

Stam 6

(reflexief van stam 3)

1.1. eenwording, eenheid
1.2. monotheïsme
1.3. eenheid van God (ook een naam die vaak als naam van een moskee of school voorkomt)

taw-7ie-d

  تــَـوْحـــيـــد 

De eenwording van Duitsland

taw-7ie-doe  ‘al-maa-ni-jaa

  تــَـوْحـــيـــدُ ألــْـمـــانِـــيـــا 

2. eenzaam, solitair

moet-te-wè7-7id

  مُـــتــَـوَحِّـــد 

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks
 • email
 • NuJIJ
 • RSS
 • PDF
 • Print
 • LinkedIn
 • Add to favorites

Comments are closed.