Ibn Ghaldoun ابــْـن خــَـلــْـدُون

 Arabische actualiteiten 10                                 

 

Ibn Ghaldoun ابــْـن خــَـلــْـدُون

 

In juni 2013 kwam de Ibn Ghaldoun-school in Rotterdam in opspraak doordat een van de leerlingen examenopgaven uit de kluis van de school had ontvreemd en deze bovendien nog had doorverkocht.

Hier kort wat informatie over de islamitische geleerde naar wie de school is vernoemd en verder vanuit het perspectief van de Arabische taal uitgebreider aandacht voor de betekenis van de naam Ghaldoun (خَـلْـدون) en daarmee ook voor de veel voorkomende variant Ghalid (خَـالِـد), ook wel gespeld als Ghaled, Khalid of Khaled.

 

Ibn Ghaldoun ( ابْـن خَـلْـدون ) was een 14e eeuwse islamitische geleerde en met name een geschiedenisfilosoof. Hij wilde een alomvattende geschiedenis schrijven waarin hij onder andere geïnteresseerd was in de vraag hoe het kan dat culturen verdwijnen en andere culturen tot bloei komen. Zijn bekendste boek is al-Muqaddima (الـمُـقَــد ِّمَـة) (De Inleiding, Het Voorwoord).

 

Nederlands

uitspraak

Arabisch

 

Eerst maar de wortel van het woord zoeken; deze is   خ ل د

onsterfelijk zijn, eeuwig duren/bestaan, ergens blijven

cha-la-da

َخــَـلــَـد

Stam I (grondstam)

eeuwigheid

choel-d

خُـلْـد 

eeuwig, onsterfelijk, onvergankelijk

cha-li-d

   خَـالِـد 

onsterflijkheid

choe-loeoe-d

  خُـلـود 

onsterflijkheid van de ziel

choe-loeoe-doe

an-nef-s

  خُـلـود  الـنَـفْـسِ 

 

    Ghalid betekent dus ´de eeuwige, de onsterfelijke, de onvergankelijke´

 

Ibn Ghaldoun betekent ´zoon van Ghaldoun´

 

Maar wat betekent Ghaldoun? Hetzelfde als Ghalid? Waar komt de uitgang ´oen´ vandaan?

Gaat het misschien terug op een ander woord, namelijk خَـالِـدونَ . Dit is de meervoudsvorm van خَـالِـد ?

In het woordenboek wordt van dit woord ook de betekenis ‘menselijk/dierlijk’ en ‘niet-menselijk/dierlijk’ gegeven. Hoe zit dat?

 

 

Over ‘ibn’ is nog iets interessants te vertellen. De eerste letter is een alef . Die staat voor een ingevoegde ´hulpklank´. Zonder deze klank zou het woord beginnen met twee medeklinkers. Dat is te zien aan de soekoen op de eerste letter. Twee medeklinkers aan het begin van een woord kan niet volgens de Arabische klankleer.

Hetzelfde verschijnsel doet zich voor bij respectievelijk de woorden voor

 ´naam´ اسْـم  , ´vrouw´ امـرأة  en  ´twee´ اثْـنـان .

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.