Sharia شــَـرِيــعــَـة

Arabische actualiteiten 14

 

Sharia شَريعة

 

Sharia, naam van de islamitische wetgeving, is een bekend begrip. De term wordt in de media veel genoemd.
De vraag wordt hier gesteld wat het woord betekent en op welke wortel het is terug te voeren. Daarnaast komen woorden naar voren die binnen deze context zinvol zijn.

 

Nederlands uitspraak Arabisch

Het Arabische woord sharia gaat terug op de wortel: ش ر ع

1. beginnen, aanvangen*
2. uitvaardigen, verordonneren
sjè-ra-3a

شَرَع

Stam I (basisvorm)

islamitische wetgeving** sjè-rie-e

شَريعة

wettig, legitiem sjèr-3ie-e شَرْعيّ
onrechtmatig, illegaal lèè-sjèr-3ie-ja لاشَرْعيّة
wetgever sjèè-ri-3 شارِع
1. concept, plan, project
2. legaal, legitiem, rechtmatig
maasj-roe-3 مَشْروع

Nog enkele woorden met de wortel ش ر ع :

straat (gebaande weg) sjèè-ri-3 شارِع
zeil sji-raa-3 شِراع
zeilboot mar-ka-boen sji-raa-3ie-joen مَرْكَبٌ شِراعيّ
zweefvliegtuig Taa-‘ie ratoen sji-raa-3ie-ja-toen طائرةٌ شِراعيّةٌ

 

De overeenkomst in betekenis tussen deze woorden en het werkwoord ش رع zou gezocht kunnen worden in het betekenisaspect verordonneren en dan concreter iets dat de richting bepaalt.
Deze betekenis zou dan ook ten grondslag liggen aan het woord sharia, de naam van de islamitische wetgeving, die bepalend of richting bepalend is voor het gedrag van moslims.

 

Nog twee synoniemen:

* beginnen bè-dè-‘e بَدَأ
** wet (in een beperkte zin, zoals een door de overheid uitgevaardigde wet) qaa-noen-n قانون

 


Het woord canon is ook in de westerse talen, waaronder het Nederlands, bekend. Het is via het Latijn uit het Grieks overgeleverd en betekent regel, richtsnoer, maatstaf. Er is mogelijk verwantschap met kanna, wat riet betekent. Zie voor de etymologie hiervan een van de vorige afleveringen in deze reeks getiteld Suezkanaal.

 

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.