Tahrir-plein مــَـيــْـدان الــتــَّــحــْــريــر

Arabische actualiteiten 1

 

Tahrir-plein  مــَـيــْـدان الــتــَّــحــْــريــر

 

Het Tahrir-plein was de laatste maanden veel in het nieuws. Vertaald: Plein van de bevrijding of Bevrijdingsplein.

Deze naam heeft betrekking op de bevrijding van de koloniale macht Groot-Brittanië in 1954.

Nederlands

uitspraak

Arabisch

Tahrir-plein

mei-dèè-noe  at-ta7-rie-ri

مَيْدَانُ التَحْرِيرِ

bevrijd worden, zich  bevrijden

 ta-7ar-ra-ra

تـــحــَـرَّرَ

stam V (reflexief, is afgeleid van stam II)

1. bevrijding, emancipatie, liberalisatie;

2. redactie (bijvoorbeeld van een krant).

ta7-rier

تَـــحــْـريــر

bevrijdingsbeweging

ha-ra-ka-toe  ta7-rie-rin

حــَـرَكـــةُ تــَـحــْـريـــر

Bevrijdingsdag(Feest van de bevrijding)

3aj-doe   at-ta7-rie-ri

عـــيـــدُ الـــتــَّـحــْـرِيـــرِ

1. bevrijding;

2. schriftelijk, redactioneel.

ta7-rie-rie

تــَـحــْـرِيـــريّ

Bevrijdingsoorlog

7ar-boen   ta7-rie-rie-ja-toen

حــَـرْبٌ تــَـحــْـرِيـــريــَّـة

1. bevrijden, vrijmaken;

2. opstellen, redigeren.

 7ar-ra-ra

حــَـرَّرَ

stam II  (intensief)

vrijheid

7oer-rie-ja

  حــُـرِّيــَّـة

1. vrij;

2. liberaal.

7oer-r

حــُـرّ

Vrije Universiteit

el-zjèè-mi-3a-toe

el-hoer-ra-toe

الـــجـــامــِـعـــة ُ الـــحــُـرَّةُ

 

N.B. vrijheid/vrij niet verwarren met hitte/heet

hitte
Hitte / Harara is de naam van een tv-film van Lodewijk Crijns uit 2008; het verhaal speelt zich grotendeels af in Marokko.

har-r / hà-raa-ra

حــَـرّ / حــَـرارة

verhitten

 ´a-7ar-ra

أحــَـرَّ

stam IV (intensief/causatief)

heet

hààr-r

حــَـارّ

een erg warme dag

jaw-moen  hààr-roen

يــَـوْمٌ حــَـارٌّ

heet water

mèè-ءoen   hààr-roen

مـــاءٌ حــَـارٌّ

 

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments are closed.