Egyptisch dialect

Snel naar: Den Haag nieuw 2013

of terug naar de: Cursussen

Egyptische dialecten

Het Egyptisch-Arabisch wordt gesproken door ongeveer 88 miljoen personen in. Het is de meest begrepen variëteit van het Arabisch door de wijd verspreide distributie van Egyptische films en televisieshows in de Arabisch sprekende wereld.

 

Cursus Egyptisch dialect

In het Midden-Oosten wonen rond de 350 miljoen Arabisch sprekende mensen. Zo’n 88 miljoen van hen zijn Egyptenaren. Arabisch is de officiële taal in Egypte, maar thuis, op de markt, in de straat spreekt men het Egyptische dialect.

Doordat zo’n kwart van alle Arabisch sprekenden dit dialect spreekt is het alleen al getalsmatig een belangrijke variant van het Arabisch. Daarbij komt dat Egypte een zeer grote filmindustrie heeft. Films, shows en soaps daarvan worden in de hele Arabische wereld bekeken. Hierdoor is het Egyptisch dialect ook buiten de landsgrenzen populair. Vooral bij jonge mensen.

Voor het contact met Egyptenaren is kennis van het dialect onmisbaar. Het officiële Arabisch komt formeel en stijf over. De Egyptenaar zal het dan ook hogelijk waarderen als hij merkt dat zijn gesprekspartner bekend is met zijn dialect.

Het Egyptisch dialect is in de eerste plaats een gesproken taal. Er is geen officiële, vastgelegde schrijfwijze. In de cursus wordt daarom met een fonetische schrijfwijze gewerkt. Kennis van het Arabisch alfabet is dus niet nodig. Ook kennis van het officiële Arabisch, het Modern Standaard Arabisch, is niet vereist.

 
Arabic Dialects

Naast het geschreven Standaard Arabisch bestaat er in de Arabische wereld een reeks van onderling sterk afwijkende plaatselijke omgangstalen of dialecten. Wie Arabisch als omgangstaal wil leren, staat voor de vraag met welk Arabisch dialect hij moet beginnen. Door het grote politieke en culturele gewicht van Egypte binnen de Arabische wereld wordt het Egyptisch Arabisch ook buiten Egypte begrepen en kan dus uitstekend als communicatiemiddel voor de buitenlander dienen.

kullu tamâm (‘Alles kits, oké’), is ontstaan en beproefd aan de Universiteit van Amsterdam, is het eerste omvangrijke, door specialisten op dit terrein geschreven Nederlandse leerboek van dit dialect.
Naar aanleiding van de ervaringen van studenten zijn in deze vierde druk een aantal verbeteringen opgenomen. Ook bevat het boek nu een sleutel op de oefeningen en is het audiomateriaal via het internet gratis beschikbaar.
Dit leerboek bevat een grammaticale uitleg, veel oefeningen en een beknopte woordenlijst Egyptisch-Nederlands en Nederlands-Egyptisch. Deze unieke methode besteedt, uitgaande van de tekst, veel aandacht aan syntaxis en zinsopbouw. Vanaf les 11 wordt ook een journalistieke woordenschat ingevoerd om het latere overschakelen naar het Standaard Arabisch te vergemakkelijken. Wie dit boek goed heeft doorgewerkt, is in staat om ook meer ingewikkelde situaties het hoofd te bieden.

 

De cursus is interessant voor degenen die op vakantie gaan naar Egypte, voor mensen die om zakelijke redenen daarheen gaan of voor degenen die Egyptisch sprekende familie of vrienden hebben.

Den Haag

  Plaats : Aloysius College
  Code : 13 – 108
  Aanvangsdatum : 23 september 2013
  Lestijd : 19:15 – 20:45
  Duur : 24 lessen
  Details : Volksuniversiteit

Schoolvakanties: Regio midden

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.