INLEIDING

 

terug naar: De Islam

INLEIDING

 

 

God heeft de mensen boeken en profeten gezonden en hen over het gedoe en het kwade en het juiste en het foute onderricht. Dit goddelijke onderwijssysteem noemen wij godsdienst.

God heeft deze leer gezonden aan de mensen, die door hun verstand en wil van de andere schepselen verschillen. De islam is één van de godsdiensten die uit deze goddelijke leer is voortgekomen en tevens de laatste. Volgens de islamitische geloofsweer had god eerder al Abraham, Mozes en Jezus naar de mensen gezonden en de Thora en de Bijbel geopenbaard. De God, die de Thora en de Bijbel openbaarde, heeft echter ook in de Koran geopenbaard en de God, die de heilige Mozes en de heilige Jezus als profeten koos, heeft ook de heilige Mohammed uitgekozen (vrede zij met hen).

Dit alles wordt in de genadige Koran in soera (hoofdstuk) 2:136 als volgt uitgelegd:

“[ 0 moslims] Zeg: Wij geloven in God en wat naar ons is neergezonden en wat naar Abraham, Ismail, Izak, Jakob en de stammen is neergezonden en in wat aan Mozes en Jezus is gegeven en in wat aan de profeten door hun Heer gegeven is. Wij maken geen verschil tussen één van hen en wij hebben ons aan Hem overgegeven.”

Het woord Islam betekent: zich onderwerpen aan de wil van God, zich overgeven aan God, zich buigen voor de wil van God, vrede en welzijn. Alle, vanaf de Heilige Adam door alle profeten onderwezen godsdiensten horen in deze betekenis volgens de Koran tot de Islam.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.