Taal

Snel naar Inleiding, Algemeen, Schrijven, Uitspraak, Grammatica, Oefening, Conversatie, Spelletjes, Verhalen, FAQ

 

 

Als je een nieuwe taal leert, stap je in een andere wereld

بـتـــَــعـــَــلــُّـمــَــك لـــُـــغـــَــة جــَــدِيـدة تـــَــدخـــُــل عـــَــالــَـمــًـا آخـــَـــرًا

 

Inleiding

EgypteArabisch (in het Arabisch: الـعـربـيـة, al arabiyya) is een wereldtaal die door ongeveer 420 miljoen mensen in verschillende landen wordt gesproken. Het Arabisch behoort tot de Semitische talen. Arabisch is de taal van de Koran, het heilige boek van de Islam en het wordt daarom gezien als de moedertaal van de Islamitische wereld. Het Arabische alfabet bevat 28 letters en wordt van rechts naar links geschreven met uitzondering van de cijfers, die van links naar rechts worden geschreven. In de wereldgeschiedenis zijn er veel mathematische, filosofische en astrologische werken geschreven in het Arabisch. De kwantitatieve, politieke, culturele en religieuze betekenis van de taal werd in 1973 officieel erkend door de Verenigde Naties. Het Arabisch werd toen de zesde taal van de VN (naast Chinees, Engels, Russisch, Frans en Spaans).

Het Arabisch zoals dat tegenwoordig wordt gebruikt in de media en in al het geschreven materiaal (zoals documenten en boeken, inclusief schoolboeken en leesboeken voor jonge kinderen) wordt in het westen wel modern standaard Arabisch genoemd. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt met het klassiek Arabisch (fuSHa) waarin de koran is geschreven. In de Arabische wereld wordt dit onderscheid echter niet gemaakt. In de dagelijkse conversatie worden in de Arabische landen en regio’s in het Midden-Oosten en Noord-Afrika verschillende Arabische dialecten gesproken. Deze verschillen onderling waardoor arabisch-sprekende inwoners uit verschillende regio’s elkaar misschien kunnen verstaan. Er wordt echter niet in de dialecten geschreven. Het Egyptisch-Arabisch neemt een bijzondere positie in onder de dialecten, doordat de Egyptische filmindustrie het over de hele Arabische wereld heeft verspreid. In het Handbuch der arabischen Dialekte van W. Fischer en O. Jastrow, 1980, worden de volgende dialectgroepen onderscheiden: maghrebijnse dialecten, Egyptische dialecten, Syrisch-Libanese dialecten, dialecten van het Arabisch Schiereiland en Irakese dialecten. Een buitenlander die modern standaard Arabisch spreekt, wordt waarschijnlijk raar aangekeken omdat deze taalvariant tamelijk formeel klinkt, maar hij kan zich wel verstaanbaar maken tegenover goed opgeleide arabisch-sprekenden in het Midden-Oosten. Wat deze mensen terugzeggen is misschien moeilijk te verstaan, tenzij zij hun best doen om formeel te spreken.

Kaart Arabische taalArabisch is in 26 landen de officiële taal. Het taalgebied bestrijkt zo’n 6000 kilometer, van Marokko tot Oman. Het MSA is een soort ABN voor de Arabische wereld. Dit MSA is het communicatiemiddel bij uitstek van de ontwikkelde Arabieren. Het is de taal die gebezigd wordt in kranten, literatuur, officiële toespraken, kringen van intellectuelen, op radio en televisie waar men overigens ook overgangsvormen aantreft tussen dialect en MSA, wel genoemd “de derde taal “. Voor inzicht in de samenhang van de dialecten is kennis van het MSA onontbeerlijk.

Door de invloed van de islam is het Arabisch schrift gangbaar geworden voor veel andere talen dan het Arabisch, net zoals het Romeinse schrift voor veel meer talen gebruikt wordt dan alleen het Latijn. Hieronder een overzicht van de belangrijkste niet-Arabische talen die ook het Arabisch schrift gebruiken. Perzisch (Farsi, Iraans), Urdu, Pashto, Turks (tot 1928, daarna werd het Romeinse schrift gebruikt) en Koerdisch.

Arabisch is ook de taal waar de cijfers, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, van afgeleid zijn.

Algemeen

Schrijven

Uitspraak

Grammatica

Oefening

Conversatie

Spelletjes

Verhalen

Veel gestelde vragen

  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks
  • email
  • NuJIJ
  • RSS
  • PDF
  • Print
  • LinkedIn
  • Add to favorites

Comments off

Comments are closed.